En dreng iklædt en middelalderlig hjelm og en kvinde iklædt en klædedragt fra middelalderen

Aktivitets- og Projektpuljen

Som et led i Landsbyrådets mål om at skabe trivsel og udvikling i landsbyerne har man mulighed for at uddele bevillinger, der sikrer netop dette.

Har du derfor en idé til et projekt, en aktivitet eller lignende, er du meget velkommen til at søge midler fra Landsbyrådets projekt- og aktivitetspulje. Denne pulje er for 2018 på cirka 1,4 millioner kr.

Projekter og aktiviteter vil have lettere ved at komme i betragtning til midlerne fra projekt- og aktivitetspuljen, hvis de relaterer sig til de temaer, som Landsbyrådet har fokus på for 2018. Temaerne gælder ikke renovering af forsamlingshuse.

Temaerne for 2018

  • Mobilitet
  • Grønne områder og idrætspladser
  • Digitalisering af landsbyen

For alle ansøgninger gælder det, at der er en bagatelgrænse på 10.000 kr. Desuden kan man ikke søge støtte til projekter, der allerede er blevet afviklet eller som afvikles i ansøgningsperioden.