Godkendte ansøgninger

Under denne fane kan man se, hvilke projekter og aktiviteter, der har opnået støtte gennem Landsbyrådets projekt- og aktivitetspulje. De enkelte projekter figurerer under det år, de er blevet tildelt deres respektive bevillinger.