2011

Herunder fremgår de projekter, som Landsbyrådet valgte at støtte i 2011:

Etablering af værested + tømning og opfiskning af gadekær.

Skjød Borger- og Idrætsforening søger om et tilskud på 76.900,- kr. til etablering af værested samt opfiskning om tømning af gadekæret. Værestedet etableres på den eksisterende P-plads.

Skjød Borger- og Idrætsforening har søgt om kommunal tilladelse til ovenstående, og der er indhentet dispensation til opfiskning. I forbindelse med projektet er det sikret, at besøgende til kirken fortsat kan parkere på P-pladsen, og Menighedsrådet er indforstået med ændringerne. 

Landsbyrådet støttede dette projekt med 60.000 kr.

Indkøb af legetøj til Vellev private legestue

Vellev private legestue holder til i Vellev Skole og er åben for alle, f.eks. hjemmegående mødre med deres børn, dagplejere og bedsteforældre med børnebørn.

Vellev private legestue søgte i forbindelse med Landsbyrådets møde 10. marts 2011 om et tilskud på 12.777,50 kr. til indkøb af skumelementer, bolde og ringe til styrkelse af børnenes motorik og udfordring af deres sanser.

Landsbyrådet valgte at støtte indkøbene med 12.777,5 kr.

Udendørs møde- og aktivitetssted i Hadbjerg.

HØST IF (Hadbjerg-Ødum-Selling) søger om et tilskud på 191.500 kr. til etablering af et nyt udendørs møde- og aktivitetssted i Hadbjerg for beboere i lokalområdet.

Ansøgningen blev udarbejdet i samarbejde med Hadbjerg Skole/SFO, Ødum-Hadbjerg Menighedsråd, Hadbjerg Borgerforening og Moesgård Museum.

Projektet består af ”Historiehus” med miniudstilling, multibane, golfbane, petanquebane, info- og rutetavle for løbe-/gåture og aktivitetstavle.

LAG-Favrskov, Lokale- og Anlægsfonden og Friluftsrådet blev alle ansøgt om midler.

Landsbyrådet har valgt at støtte projektet med 150.000 kr.