2012

Herunder fremgår de projekter, som Landsbyrådet valgte at støtte i 2012:

Farre Kultur- og Idrætsforening

Farre Kultur- og Idrætsforening har søgt om et tilskud på 82.222,- kr. fra Landsbyrådet til projektet Farre i Bevægelse. Projektet omfatter etablering af en natur fitnessbane og en multibane i forbindelse med Farre Stadion.

Landsbyrådet valgte at støtte projektet med 82.222 kr.

Grundfør Beboerforening

Grundfør Beboerforening har søgt landsbyrådet om et tilskud på 37.409,87 kr. til udvikling af byens gadekær fra at være et passivt område til at være et område, der indbyder til forskellige former for aktivitet for alle aldersgrupper. Desuden ønsker beboerforeningen at skabe større sammenhæng mellem gadekæret og et kommende regnvandsbassin.

Ansøgningen blev imødekommet med 37.409,87 kr. under forudsætning af, at Grundfør Beboerforening retter henvendelse til Landsbyrådet, såfremt der sker væsentlige ændringer i projektets økonomi.

Voldby Beboerforening

Voldby Beboerforening har søgt landsbyrådet om et tilskud på 181.807,- kr. til fornyelser af Voldby Friluftsbad. Projektet omfatter etablering af gynger og faldgrus, udskiftning af tag på omklædning/kioskbygning samt klargøring af bassin og montering af mekanisk membran.

Landsbyrådet bevilgede 110.000 kr. til projektet:

Forbedring af Thorsø Pavillon

Thorsø Pavillon har søgt landsbyrådet om et tilskud på 239.000,- kr. til udskiftning af vinduer, udskiftning af træbeklædning og isolering af den ældre del af bygningen samt forbedring af toiletforholdene.

Husstandsindsamling, fonde og håndværkerdonationer forventes at give en egenfinansiering på 239.000,- kr.

Ansøgningen blev imødekommet med en bevilling på 150.000 kr.

Ombygning og opdatering af Skjoldelev forsamlingshus.

Skjoldelev Forsamlingshus har søgt landsbyrådet om et tilskud på 250.000,- kr. til tilbygning, ombygning og energimæssig opdatering af forsamlingshuset.

Her valgte landsbyrådet at tildele projektet 200.000 kr.