2013

Herunder fremgår de projekter, som Landsbyrådet valgte at støtte i 2013:

Opførelse af træhus/hytte i Hvorslev:

Hvorslev Borgerforening har ansøgt Landsbyrådet om et tilskud på 81.125 kr. til opførelse af træhus / hytte til brug ved fælles arrangementer i landsbyen. Der blev endvidere søgt om støtte til legeplads. Landsbyen vil selv sørge for opsætning og samling.

Landsbyrådet valgte at støtte projektet med 70.000 kr.

Borde og stole til fællesareal i Anbæk:

Anbæk Borgerforening søgte Landsbyrådet om et tilskud på 15.000 kr. til borde og stole til deres fællesareal. Anskaffelsen har dels baggrund i et stigende antal fremmødte til aktiviteterne og dels i defekter på nogle af de gamle borde og stole.

Projekt Vitten Forsamlingshus:

Vitten Forsamlingshus har søgt om et tilskud på 400.000 kr. til projektet ”Vitten Forsamlingshus – etablering af moderne og bæredygtige rammer omkring et aktivt landsbyfællesskab”. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Vitten Borger- og Idrætsforening (VBI).

Bestyrelsen i Vitten Forsamlingshus ønsker i samarbejde med VBI og byens indbyggere at optimere forsamlingshuset ved en ombygning af klubhuset og en lettere renovering af salene (forsamlingshuset), samt anlæggelse af udendørs ”torv”, som danner naturligt centrum og forbindelse mellem forsamlingshusets indendørs faciliteter og udendørs lege- og sportsfaciliteter, ”bymarken”, kirken og stierne ud i landskabet og sydpå ned mod Frijsenborgskoven og Dronning Dagmars Kilde.

Landsbyrådet støttede projektet med 400.000 kr.

Omdannelse af den gamle mejerigrund – Vellev:

Vellev Borgerforening søgte på Landsbyrådets møde den 6. december 2012 et tilskud på 162.600,- kr. til udvikling af midtbyen. Projektet består i at etablere et fritidsområde på den gamle mejerigrund, herunder opførelse af en bålhytte. 

Landsbyrådet støttede projektet med 21.100 kr.

Vejerslev – en historisk landsby i nutiden

Landsbyrådet Vejerslev har søgt 43.400,- kr. fra Landsbyrådet til projektet ”Vejerslev – en historisk landsby i nutiden”.

Med projektet ønsker Landsbyrådet Vejerslev at lave en permanent udstilling og etablere historiske ruter, som kan være med til at synliggøre byen som et interessant sted med et aktivt foreningsliv. Med en stor aktivitetsdag om middelalderen vil landsbyen skabe en anderledes byfest. Udgangspunktet er byens historie som klosterby i middelalderen.

Landsbyrådet Vejerslev vil indgå i et samarbejde med Moesgård Museum om etablering af informationstavler til en permanent udstilling og stier. Stisystemet vil indgå i det stinet, som Favrskov Kommune er i gang med at etablere. Projektet sker i samarbejde med flere foreninger og organisationer.

Landsbyrådet valgte at støtte projektet med 43.400 kr.