2014

Herunder fremgår de projekter, som Landsbyrådet valgte at støtte i 2014:

Handicapvenlig brandnødudgang i Ødum Forsamlingshus

Ansøgningen blev første gang behandlet i Landsbyrådet 14. januar 2014. Det ansøgte beløb var 115.766,- kr. Dengang besluttede Landsbyrådet, at ansøgningen skulle behandles igen, når det var bekræftet, at man havde søgt andre fonde eller puljer, og at der desuden skulle fremgå egenfinansiering.

Ødum Forsamlingshus fik herefter bevillinger fra Elro-fonden. Landsbyrådet endte med at støte med 45.000 kr.

Kunstprojektet ”Hesten Vandes” i Skjoldelev

Foreningen Skjoldelev Forsamlingshus har søgt et tilskud på 658.000,- kr. til kunstprojektet ”Hesten vandes”.  Dette projekt har landsbyrådet valgt at støtte med 50.000 kr.

Kunstprojektet omfatter restaurering af eksisterende brønd og opsætning af ny bænk på Hans Ravns Plads samt etablering af trappe fra forsamlingshuset til pladsen. Desuden skal rundkørslen, der ligger lige ud for pladsen, renoveres.

Målet med projektet er at forstærke identiteten og forny stemningen på “Hans Ravns Plads”. Projektet tager udgangspunkt i pladsens historie og funktioner og er i tråd med tankerne bag Gentænk Landsbyen (temaerne Fællesskab og Stedets betydning).

Hadbjerg Borgerforening

Hadbjerg Borgerforening har igennem landsbyrådet søgt om et tilskud på 140.625 kr. til etablering af en sø og et vandløb i forbindelse med rejsningen af Hadbjerg Folkeskov.

 Etableringen af en sø og et vandløb er en del af et større projekt, der omfatter skovrejsning, etablering af en hundeskov, opstilling af shelter og madpakkehus samt plantning af frugtlund.

Selve skovrejsningen er gennemført i samarbejde med Growing Trees Network og Favrskov Kommune. Lokale grønne Partnerskaber har bidraget med 142.000,- kr. til etablering af hundeskov, opstilling af shelter og madpakkehus samt plantning af frugtlund. Denne del af projektet er omfattet af frivillig arbejdskraft fra borgerne i Hadbjerg.

Landsbyrådet har valgt at støtte projektet med 108.750 kr.

Forskønnelse af P-pladsen ved Skjød idrætsanlæg:

Skjød Borger- og Idrætsforening har søgt om et tilskud på 40.325, – kr. til forskønnelse af P-pladsen foran idrætsanlægget. Projektet er anden fase i en plan for området, hvor Kunsten ud i landsbyerne var en del af 1. fase.

Landsbyrådet har finansieret projektet med 35.000 kr.

Infostander i Thorsø:

Thorsø-Tungelund IdrætsForening har søgt et tilskud på 63.250,- kr. til opsætning samt igangsætning af digital infostander, centralt placeret i Thorsø.

Infostanderen, der blev opsat på torvet i Thorsø den 8. oktober, er et resultat af et samarbejde mellem Thorsø-Tungelund IdrætsForening, Thorsø Håndværker og borgerforening, Thorsø Rideklub, Thorsø Pavillon, Tungelund Badet og Tungelund Aktivitetscenter.

Landsbyrådet støttede projektet med 63.250 kr.

Etablering af skaterrampe ved legepladsen i Anbæk:

Anbæk Borgerforening har søgt et tilskud på 82.190,- kr. til etablering af en skaterrampe / belægning i Anbæk ved legepladsen. Landsbyrådet støttede med 75.000.

Renovering af legeplads ved Bøstrup

Bøstrup Borgerforening og Forsamlingshus har søgt et tilskud på 70.000 kr. fra landsbyrådet til renovering af legeplads. Pladsen bruges som samlingssted for byen og som rasteplads for brugere af den nærliggende natursti. Arbejdet forventes udført i løbet af sommeren og efteråret 2014.

Landsbyrådet støttede projektet med 60.000 kr.

Etablering af solcelleanlæg i Granslev Forsamlingshus

Bestyrelsen i Granslev Forsamlingshus har ønsket en forbedret mulighed for opvarmning af forsamlingshuset, så man bliver mindre afhængige af olie og opnår en mulighed for besparelse på strøm. Dette opnås ved etablering af et solcelleanlæg og to varmepumper. Varmepumpernes større effektivitet skal sørge for, at oliefyret ikke skal arbejde så meget. Solcellerne skal dække en del af de eksisterende omkostninger til el plus varmepumpernes forbrug.

Ansøgningen fra Granslev Forsamlingshus blev i første omgang behandlet på Landsbyrådets møde 14. januar 2014. Denne ansøgning blev imødekommet med 22.932,- kr. til varmepumpeanlæg. Landsbyrådet bad om, at den del af ansøgningen, der omhandler tilskud til etablering af solceller skulle fremsendes igen med nye beregninger på baggrund af nye regler.

De nye beregninger betød minimumsbesparelse ved etablering af solcelleanlæg på ca. 14.000,- kr. årligt. Til etableringen af solcelleanlægget søgte Granslev Forsamlingshus 27.699 kr. Landsbyrådet bevilgede 27.000 kr. til projektet.

Madpakkehus i Hadbjerg

Hadbjerg Borgerforening har ansøgt landsbyrådet om et tilskud på 75.500 kr. til et nyt madpakkehus.

Madpakkehuset opstilles på søområdet på Bavnehøjvej i Hadbjerg, hvor Favrskov forsyning har etableret et overløbsbassin og overdraget brugsretten til borgerforeningen. Grunden benyttes til både undervisningsformål for skolens biologitimer, forskellige arrangementer i borgerforeningsregi og til ophold for daginstitutionsbørnene i byen. Projektet sker i samarbejde med Hadbjerg Skole og borgere i landsbyen. Projektet blev af landsbyrådet bevilget 75.500 kr.

Priskonkurrence i forhold til Laurbjergs udviklingsplan:

Laurbjerg Lokalråd har ansøgt landsbyrådet om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af en priskonkurrence blandt by- og landskabsarkitektstuderende på Aarhus Arkitektskole. Konkurrencen afholdes i forlængelse af Laurbjergs udviklingsplan.  Landsbyrådet bevilgede 25.000 kr. til konkurrencen:

Etablering af tag på Grundfør Gyllegalleri:

Grundfør Gyllegalleri har i samarbejde med borgerne i Grundfør søgt om et tilskud på 921.456,- kr. til etablering og isolering af tag på gylletanken, der huser Grundfør Gyllegalleri. Med tagkonstruktionen vil der blive etableret 1. sal i halvdelen af tanken og mulighed for arrangementer uanset vejret. Dertil skal der etableres toiletforhold, lys/vand og afløb. Landsbyrådet har bevilget 50.000 kroner til budgettet.

Historiske landsbyer – landsbyer i fremtiden:

Vejerslev Landsbyråd har ansøgt landsbyrådet om et tilskud på 98.000,- kr. til projektet ”Historiske landsbyer – landsbyer i fremtiden”. 

Projektet er en videreudvikling af projektet ”Vejerslev – en historisk landsby i nutiden”, hvortil Vejerslev i marts 2013 modtog 43.400,- kr. fra Landsbyrådet. Midlerne blev anvendt til en aktivitetsdag om middelalderen i august 2013. Projektet modtog ligeledes midler fra LAG. Et krav fra LAG er, at der gennemføres aktiviteter i fem år.

Her er fokus nu blevet udvidet til at omfatte Borre og Vejerslev Skov. Vejerslev Landsbyråd har sammen med Borre Borger- og Forsamlingshus og en række øvrige foreninger fastlagt følgende aktiviteter for 2014:

  • Etablering af en myte skulpturpark i samarbejde med idrætsforeningen og LOF.

  • Forlængelse af historiske ruter til Vejerslev Skov og Pramdragerstien i samarbejde med DN og Chr. Fischer (Moesgaard Museum).

  • Etablering af QR koder – på alle (også eksisterende) skilte.

  • Store munkeskulpturer ved kirke/kloster lavet af de tre store træer ved kirkens areal. Samarbejde med Menighedsrådet, som finansierer denne del.

  • Geocaching – samarbejde med Spejdere i Thorsø.

I samarbejde med samarbejdspartnerne indvies skulpturer, udstilling og ruter med QR koder på en fælles aktivitetsweekend. Middelaldergudstjeneste med musik, guidet tur, geocaching og fortælling om munke, foredrag om middelaldermad og knogler samt fællesspisning af maden.

Landsbyrådet valgte at bevilge 98.000 kr. til projektet.