2015

Her kan du se hvilke ansøgninger, der har opnået støtte i 2015.

Fællesområde for alle aldre i Lading-Fajstrup

Lading-Fajstrup Borgerforening har ansøgt om støtte til et nyt fællesområde. Området kommer til at indeholde en skaterbane, en boldbane, en beachvolleybane, en petanquebane, et stort fælles opholds/grill område samt små hyggekroge via beplantning. Ideen med fællesområdet er at kunne samle områdets beboere på tværs af alder og gadenavn. Samtidig skal det være med til at kunne integrere tilflyttere hurtigere.

 Etableringen af fællesområdet blev støttet med 188. 827 kr.

 Stiftende generalforsamling for ”Favrskov4ren”

Klyngesamarbejdet ”Favrsko4ren” (Bøstrup, Granslev, Laurbjerg og Houlbjerg) har søgt Landsbyrådet om støtte til deres stiftende generalforsamling i januar 2016. De fire byer (inklusiv erhverv, landbrug, foreninger osv.) inviteres til møde, hvor klyngen vil præsentere ideerne for det fremtidige samarbejde. Herefter vil selve generalforsamlingen blive afholdt, hvor byernes repræsentanter officielt vil bliver udnævnt. Når generalforsamlingen er færdig, vil der blive afsluttet med lidt musik af lokale kunstnere.  Støtten fra Landsbyrådet ville skulle gå til leje af Laurbjerghallen og leje af busser fra og til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev støttet med 20.902 kr.

Kunstprojekt i Røgen:

Røgen Borgerforening har ansøgt Landsbyrådet om støtte til et projekt, der er blevet kaldt: ”Vil du med ud i skoven og se mine gamle dørhåndtag?” Projektet er inspireret af deltagelsen i et andet kunstprojekt: ”Kunsten ud i landsbyerne”. Landsbyboerne i Røgen forventer at kunne styrke det sociale via et samarbejde om et æstetisk/kunstnerisk projekt.

Projektet vil blandt andet indebære, at en to meter høj bronzefigur opstilles i Præstegårdsskoven. Bronzefiguren skal være en kopi af en Ikarosfigur af træ, som billedhuggeren og maleren Valdemar Foersom Hegndal har lavet.

Projektet blev tildelt 100.000 kr., under betingelse af, at der også bliver søgt midler ved Kultur- og Fritidsudvalget.

Hoppepude ved Voldum skole
Voldum Lokalråd har ansøgt Landsbyrådet om en bevilling på 74.675 kr. til en hoppepude til byens og skolens børn. Indkøbet og opsætningen af hoppepuden sker på baggrund af et samarbejde mellem Voldum Lokalråd og Støtteforeningen for Voldumskole. Voldum Skole står for efterfølgende vedligehold og eftersyn samt drift af hoppepude.

Opsætningen af hoppepuden blev af Landsbyrådet støttet med 74.675 kr.

Hoppepuden forventes opsat i april 2015. 

Opsætning af musicalen: ”Terezins Ildfluer”
Borgerforeningerne Hadbjerg Selling Ødum, Menighedsrådet, HØST IF og Hadbjerg skole har søgt Landsbyrådet om 6 tilskud til gennemførelse af musicalen ”Terezin’s Ildfluer”.

Musicalen stammer fra koncentrationslejren Theresienstadt, hvor den blev opført  i 1943 og 45. Opførelsen er en del af et større samarbejde, hvor børn, voksne lærere og professionelle musikere og skuespillere skal deltage. Samtidig er det også et samarbejde på tværs af landsbyer med Hadbjerg skole som den samlende kraft.

Landsbyrådet valgte at støtte med de anmodede 65.600 kr.

  ”Synlig Sydvest”
Synlig Sydvest er et samarbejdsprojekt for fem landsbyer i det sydvestlige hjørne af Favrskov Kommune: Aidt, Borre og Borridsø, Thorsø og Vejerslev. Sammen har de ansøgt Landsbyrådet om midler til samarbejdsprojektet.

Synlig Sydvest har til formål:

  •  At synliggøre området som et godt levested med spændende historie og smuk natur
  • At skabe samarbejde og aktiviteter på tværs af landsbyer, foreninger og institutioner i området.

Planlagte aktiviteter omfatter blandt andet: Foredrag; kort, der markerer lokale seværdigheder; middelalderlige aktiviteter, kirkerundvisninger m.m. Aktiviteterne vil være centreret om samarbejde med mange forskellige partnere, herunder Moesgaard, Forsamlingshuse, LOF Midtjylland, skoler og lokalforeninger m.m.

Landsbyrådet støttede projektet med 40.000 kr.