2016

Kunsten ud i landsbyerne 4:
Kunstudvalget i Favrskov Kommune har tidligere i samarbejde med Landsbyrådet gennemført en række kunstprojekter i landsbyerne. Kunstudvalget ønsker at fortsætte samarbejdet med en fjerde runde. Fjerde runde skal i højere grad en tidligere være karakteriseret ved borgerinddragelsen efter meget positive erfaringer med kunstprojektet i Farre.
Landsbyrådet støttede “Kunsten ud i landsbyerne 4” med 75.000 kr.

Et aktivt samlingssted for lokalområdet, Vester Velling:
Vester Velling søgte Landsbyrådet om støtte til etableringen af et naturligt mødested for hele Landsbyens borgere. Samlingsstedet skal bestå af 3 forskellige faciliteter, en hængekøje – og en bålhytte, en legeplads og udendørs fitness. Faciliteterne, der ligger tæt sammen, tilgodeser på samme tid børnefamilier, foreningsliv, dagplejere og friluftslivet. Landsbyrådet støttede projektet med 38.450 kr.

Folkemøde i Thorsø:
Thorsø Håndværker- og Borgerforening søgte Landsbyrådet om støtte til et folkemøde i Thorsø. Folkemødet har til formål at styrke idé- og visionsudviklingen i Thorsø, samt medvirke til etablering af et Thorsø-råd, der eksempelvis kan bestå af byens foreningsformænd. Landsbyrådet støttede Thorsø Folkemøde med 15.000 kr.

Messe i Favrskov4ren:
Favrskov4ren; Laurbjerg, Bøstrup, Granslev og Houlbjerg; søgte Landsbyrådet om støtte til gennemførelsen af en messe i Laurbjerghallen. Messen har til formål at bringe områdets  borgere, foreninger og erhvervsliv tættere sammen og – hvis muligt – søge at trække nye borgere til. 
Favrskov4ren fik stillet en underskudsgaranti på 39.062,5 kr fra Landsbyrådet. 

Festtelt til Vellev:
Vellev Borgerforening ansøgte på vegne af flere af landsbyens foreninger landsbyrådet om støtte til anskaffelse af et fælles festtelt.  Festteltet skal bruges til større arrangementer, herunder loppemarkeder, byfester, men også større aktiviteter, hvor der forventes mange besøgende udefra. Landsbyrådet støttede Vellev med 67.706, 25 kr.

Musikstykket Ikaros i Røgen:
Røgen Forsamlingshus ansøgte om støtte fra Landsbyrådet til en musisk komposition. Musikprojektet sker i samarbejde med komponisten Karsten Vogel, der sammen med Røgenbeboerne komponerer et stykke musik, der skal opføres til indvielsen af Røgens nye store bronzestatue af Ikaros. Landsbyrådet støttede musikprojektet med 20.000 kr.

Dans din nabo i Skjød
I Skjød har man indgået en aftale med danseteateret Bora Bora om Aarhus 2017-projektet: ”Dans din Nabo”. Kunstnere fra Bora Bora og kunstnergruppen Hello!earth kortlægger Skjød og holder workshops med forskellige grupper af borgere. I disse workshops bruger deltagerne et personligt minde eller et betydningsfuldt øjeblik til at skabe en serie af bevægelser, danse og dialoger, ledsaget af et stykke musik og et billede. Kunstnerne færdigbearbejder materialet til lille en bog med tekster og koreografier og en samling af indtalte instruktioner. De af skjødserne, som er interesserede, får mulighed for at være værter for nogen af forestillingerne og byde gæsterne velkomne til kulturbyen Skjød. På den måde foregår projektet i Skjød, men åbner for deltagende borgere fra hele området, som har lyst til en anderledes kulturoplevelse.

Projektet blev støttet med 75.000 kr.

Projekt ”Sall Bypark”.

 I et samarbejde mellem Sall Beboerforening, Frijsendal Friskole, Børnehaven Trekløveren og Friplejehjemmet i Sall vil indbyggerne i Sall anlægge en bypark. Byparken skal ligge på et uudnyttet areal mellem de tre institutioner. Byparken skal være centrum for fælles oplevelser for børn, unge og ældre medborgere , hvor sundhed, livskvalitet og læring er i fokus.

Landsbyrådet støttede byparken med 100.758 kr.