2017

Oprensning og udvidelse af gadekær, Velling Forsamlingshus
Velling Forsamlingshus søgte landsbyrådet om tilskud til at oprense og udvide gadekæret både til gavn for smådyrene ved gadekæret samt byens indbyggere, der vil benytte området som et fristed med bl.a. bord- og bænkesæt. Derudover det nedlagte frysehus på matriklen renoveres og benyttes som redskabsskur til bl.a. en ny havetraktor. Landsbyrådet støttede projektet med 62.815 kr.

Oplevelses- og aktivitetspark, Vejerslev Landsbyråd
Vejerslev Landsbyråd søgte om tilskud til at etablere et samlingssted på sportspladsen, hvor målet er at udvide antallet af aktiviteter og brugere. På samlingsstedet etableres en række fysiske faciliteter, der tager udgangspunkt i den nordiske mytologi. Projektet indeholder bl.a. en række aktivitetsbaner såsom frisbee golf, træstolper til balancering, rør til at kravle igennem m.m. Derudover en overdækket madpakkehytte med mulighed for overnatning, grejbiks med udlån til institutioner og private, plantning af træer og planter, oplysningstavler med historiefortælling, samt træfigurer, der skal fremstilles i lokale workshops. Landsbyrådet støttede projektet med 120.000 kr.

Vellev aktivitetspark – Tryghed, velvære og fællesskab for alle. Vellev Borgerforening.
Vellev Borgerforening søgte om tilskud til at videreudvikle brugen af Mejerigrunden med etableringen af en aktivitetspark. Projektet styrker brugen af grunden som samlingssted for landsbyens borgere og især for børn og unge. Aktivitetsparken kommer bl.a. til at bestå af en småbørnslegeplads, storebørnslegeplads og skaterpark. Landsbyrådet støttede projektet med 125.000 kr.

Byens Plads – Det Grønne Område i Selling. Selling Borgerforening.
Selling Borgerforening søgte om tilskud til at etablere nogle unikke og attraktive rammer til udendørs tværgående aktiviteter i Selling. Projektet består overordnet af fire dele: i) Multibane, ii) Motorikbane, iii) Madpakkehus og iv) Legeelementer. Multibanen skaber rammerne for fodbold, basket, volleyball, pilates, yoga med mere. Motorikbanen bliver 25-30 meter lang med stigende sværhedsgrad. Madpakkehuset skal rumme 40 spisende, og kan anvendes af børnehaver såvel som alle borgere. Legeelementerne vil bl.a. bestå af en cykelbane, gyngestativ og tumlebakke. Landsbyrådet støttede projektet med 125.000 kr.

Markering af Reformationsjubilæet i HØST. Byforeningen for Ødum og Omegn:
Byforeningen søgte om støtte til et arrangement, der markerer 500-års jubilæet for Luther og reformationen.  Det samlede program består af filmforevisning, foredrag, fortælling, sang og musik fra reformationstiden samt et middelaldermarked på selve jubilæumsdagen. Derudover opføres musicalen ”Luthers konflikt og kærlighed” med urpremiere og fem forestillinger i Høst hallen. Det hele foregår i Ødum og Hadbjerg. Landsbyrådet støttede projektet med 60.000 kr.

Aktivitetsområde med legeplads og udendørs fitness. Grundfør Ungdoms & Idrætsforening og Grundfør Borgerforening.
GUI og Grundfør Borgerforening søgte om tilskud til at etablere et udendørs fitnessområde ved legepladsen på Grundfør Stadion. Landsbyrådet støttede projektet med 30.000 kr.