Forretningsudvalget

Hvert år nedsættes der et Forretningsudvalg for Landsbyrådet. Dette Forretningsudvalg består af 9 personer, hvor de to byrådsmedlemmer også indgår. De 7 ikke-faste udvalgsmedlemmer vælges for ét år af gangen. Formanden for Landsbyrådet er automatisk formand for forretningsudvalget.

Forretningsudvalgets job er hovedsageligt at forberede opgaver for Landsbyrådet og sikre, at Landsbyrådets beslutninger bliver omsat til praksis.

 

Medlemmer af Forretningsudvalget:

Steen Hedegaard Schwarz (Haurum)

Hanne Wind-Larsen (Skjød)

Jytte Bording Nielsen (Skjoldelev)

Jesper Brixen (Farre)

Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)

Maggi Hansen (Voldby)

Annie Nielsen (Vejerslev)

 

Bodil Kvistgaard Olsen (EL)

Hanne Smedegaard (V) (formand)