Hjemmesiden er ikke opdateret

Denne hjemmeside er ikke opdateret. Du kan derfor ikke forvente, at informationerne på hjemmesiden er ajourført.

For oplysninger om Landsbyrådet henvises til kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/borger/fritid-og-foreninger/tilskud-og-puljer/landsbyraadets-aktivitets-og-projektpulje

Du er også altid velkommen til at kontakte Landsbyrådets sekretær:

Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

Torsdag den 25. februar 2021 var dagen for årets første møde i Landsbyrådet.

Der var en stor opbakning fra landsbyerne til mødet, hvor ca. 39 personer deltog – på trods af at mødet måtte afholdes digitalt på Teams på grund af Covid-19 restriktionerne.

På mødet blev der bl.a. indstillet medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2021. Her var der genvalg til de syv nuværende medlemmer af Forretningsudvalget, mens Birgit fra Svenstrup og Eluf fra Borre blev valgt som suppleanter.

På mødet behandlede Landsbyrådet også ansøgninger om tilskud til aktiviteter og projekter i landsbyerne og tilskud til renovering af forsamlingshusene (udskudt fra november 2020). Landsbyrådet besluttede at yde tilskud på sammenlagt 545.000 kr. til renovering af seks forsamlingshuse, mens 286.500 kr. blev afsat som tilskud til fem projekter og aktiviteter i landsbyerne. To af disse projekter er samarbejder, der går på tværs af flere landsbyer – det bliver super interessant at følge, hvad det får af betydning for sammenhængskræften og fællesskabsfølelsen på tværs af de deltagende landsbyer.

Du kan læse dagsorden og referat fra Landsbyrådets møde 25. februar 2021 via dette link: dagsordener.favrskov.dk

Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

På mødet drøftede Landsbyrådet også Landsbyrådets årsplan for 2021. Årsplanen består af fem temaer, som du kan læse via dette link.

Der var på mødet enighed om, at det er nødvendigt for Landsbyrådet at gå sammen i arbejdsgrupper for at kunne nå at få resultater med de store og spændende temaer fra årsplanen.

Landsbyrådet har foreløbigt organiseret sig i nedenstående arbejdsgrupper. Hvis du sidder derude og læser med og brænder for at deltage i arbejdet med et af temaerne, så tøv ikke med at kontakte Landsbyrådets sekretær, Daniel Søndergaard, på mail: dsoe@favrskov.dk eller på telefon 8964 4102.

Tema fra årsplanen Arbejdsgruppe
Har I baglandet med? Hanne Smedegaard
Fremtidens Fællesskaber Bodil Kvistgaard Olsen

Heidi Qvistgaard Dallbjerg, Sall

Eluf Pedersen, Borre

Liv i landsbyerne Alle deltager via:

 • Øget aktivitet og sparring, fx på Facebook
 • På møderne i Landsbyrådet laves løbende opfølgning på aktiviteter og tiltag i landsbyerne
Biodiversitet og grønne arealer Erik Holm Hansen, Vellev

Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring

Flemming Jacobsen, Vitten

Henrik Møller Nielsen, Hadbjerg

Trafiksikkerhed i landsbyerne Eluf Pedersen, Borre

Jette Jensen, Lyngå

Lisa Kulldorf, Ødum

Landsbyrådets sidste møde i 2020 blev afviklet med 30 deltagere på Skype

Omstændighederne ved COVID-19 gjorde det nødvendigt at afholde årets sidste møde i Landsbyrådet online via Skype. På trods af de uvante digitale rammer forløb mødet rigtig godt med en god debat, kommentarer og forslag fra de ca. 30 deltagere.

Beslutningsreferatet er publiceret på kommunens hjemmeside og kan tilgås via dette link.

Nedenfor følger et udpluk af de punkter, Landsbyrådet drøftede.

Plustur – et nyt produkt i den kollektive trafik

Mødet blev indledt af et lille oplæg fra trafikplanlægger, Didde Egestad. Didde fortalte om Plustur – et tilbud i den kollektive trafik, som er indført i Favrskov Kommune i en toårig prøveperiode. Med plustur kan du blive kørt fra din adresse og direkte til toget eller bussen. Du kan læse mere om Plustur på Midttrafiks hjemmeside via dette link: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/plustur/

Hvis du har spørgsmål til Plustur, er du velkommen til at kontakte Didde på mail dege@favrskov.dk 

Ansøgninger fra forsamlingshusene

Landsbyrådet har valgt at udskyde stillingtagen til de otte forsamlingshusprojekter, der var indkommet. Der var ansøgninger for ca. 70 procent af Landsbyrådets årlige bevilling. Ansøgerne er bl.a. blevet bedt om at vurdere, om noget evt. kan tages ud af ansøgningerne og sikre, at alle muligheder for yderligere fundraising er brugt. Landsbyrådet vil behandle de nye ansøgninger på det første møde i det nye år, torsdag 25. februar 2021.

Ansøgninger fra landsbyerne

Landsbyrådet besluttede at bevilge 33.600 kr. til Thorsø Pavillons projekt “Generationshaven”. Formålet med Generationshaven er at skabe en vild og naturlig have, hvor både børn og ældre kan mødes i rekreative rammer. Thorsø Pavillon har fået et tilsagn fra  fra Villum-Fonden på 249.000 kr. til projektet.

Landsbyrådet besluttede tillige at bevilge 25.000 kr. til Haar Grundejerforening til anskaffelse af et nyt telt til arrangementer. Det gamle telt i Haar er slidt op efter 25 års brug, og da Haar ikke har et forsamlingshus, er landsbyen afhængig af et godt telt til større sociale arrangementer.

Landsbyrådets årsplan 2021

Landsbyrådet besluttede at arbejde med følgende fem temaer i 2021:

 1. Har I baglandet med?
 2. Fremtidens Fællesskaber
 3. Liv i landsbyerne
 4. Biodiversitet og grønne arealer i landsbyerne
 5. Trafiksikkerhed i landsbyerne

De fire første punkter var foreslået af Forretningsudvalget forud for mødet.Det femte punkt vedr. trafiksikkerhed blev tilføjet efter en god debat i plenum. Landsbyrådet vil gerne opfordre til, at du allerede nu begynder at skrive ned, hvis du oplever problemer med trafiksikkerhed i din landsby (tag også gerne billeder), sådan at Landsbyrådet kan danne sig et samlet overblik over udfordringerne.

Orientering. Ny pulje til projekter indenfor fritids-, idræts- og friluftsområdet

Byrådet har i kommunens budget afsat 750.000 i 2021 til projekter indenfor Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens indsatsområder.

Det er nu muligt at søge puljen. Der er ansøgningsfrist søndag 3. januar 2021.

Læs mere om puljens retningslinjer, ansøgningsskema m.m. på kommunens hjemmeside her: https://favrskov.dk/pulje-til-projekter-indenfor-friluftsstrategien-og-fritids-og-idraetsstrategien

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du skrive til Daniel Søndergaard på dsoe@favrskov.dk.

 

 

Årets sidste møde i Landsbyrådet bliver afholdt digitalt

Kalenderårets sidste møde i Landsbyrådet bliver som bekendt afholdt torsdag 12. november 2020 med start klokken 19.00.

For første gang i Landsbyrådets historie vil mødet blive afholdt online. Dette har været nødvendigt set i lyset af regeringens seneste tiltag for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Mødet har følgende 10 punkter på dagsordenen:

 1. Orientering om Plustur – et nyt tilbud i den kollektive trafik
 2. Status på Landsbyrådets økonomi
 3. Fastsættelse af størrelsen og evt. vilkår for tilskud til landsbyerne og forsamlingshusene i 2021
 4. Udsættelse af behandling af ansøgninger fra forsamlingshusene
 5. Ansøgninger fra landsbyerne
 6. Landsbyrådets årsplan 2021
 7. Mødekalender 2021 for Landsbyråd og Forretningsudvalg
 8. Landsbyrådsmedlemmer på valg i 2021
 9. Katalog over igangværende projekter
 10. Orientering

Dagsordenen kan læses i sit fulde omfang ved at trykke på dette link.

Inspirationsdag: “Fremtidens Forsamlingshus”

Se hele invitationen ved at klikke på overskriften herover!

Landsbyrådet holder 2. februar 2020 en inspirationsdag om “Fremtidens Forsamlingshus” i Nielstrup Forsamlingshus.

Hvorfor bruge en søndag på forsamlingshusets fremtid? Fordi vi alle slås med de samme udfordringer: Mangel på frivillige til bestyrelse og drift, udgifter til vedligehold og nye tiltag, vanskeligheder med at få borgerne med til arrangementerne osv.

Når vi går hjem, har vi fået inspiration til,  hvad vi vil med forsamlingshuset og hvor det skal hen om 5-10 år.

Arrangementet er åben for alle interesserede; det kan være såvel bestyrelsesmedlemmet, som menighedsrådsmedlemmet, idrætsklubben eller dem, der aldrig benytter forsamlinghuset. Invitationen og forberedelsesspørgsmål er vedlagt.

Landsbyrådet uddeler rekordstort beløb

På Landsbyrådets møde i november blev der givet i alt 1.023.886 kroner til 13 projekter i Favrskovs landsbyer. Det er første gang, at Landsbyrådet har modtaget og støttet så mange ansøgninger på ét møde.

Der er blandt andet penge på vej til inventar og hvidevarer i forsamlingshuse, nyt termotæppe til Tungelundbadet, ny ridebund i Thorsø Rideklub, støtte til teaterprojekt i Vejerslev og renovering af Skulds Brønd i Skjoldelev.

De mange ansøgninger glæder formand for Landsbyrådet Hanne Smedegaard (V), for det vidner om virketrang og lyst til udvikling.

– Der er masser af ideer og initiativer i vores landsbyer, og det glæder mig, at vi har mulighed for at støtte så mange af ansøgningerne og dermed bakke yderligere op om den positive tendens, siger Hanne Smedegaard.

Mange landsbyaktiviteter i 2018

Landsbyrådet går ud af 2018 med et særdeles aktivt år bag sig: Der har været landsbyudveksling med landsbyer i Holland, lancering af en film om livet i Favrskovs landsbyer, Sall modtog Region Midtjyllands Landsbypris, Favrskov4ren holdt landsbymesse, og der er indviet to legepladser og en mytologisk park.

– Aktiviteterne i 2018 har virkelig bevist, at Favrskovs landsbyer er levende og ønsker udvikling. Jeg er stolt af de mange initiativer, vi har deltaget i og støttet fra Landsbyrådet og håber, at vi ser meget mere af det i årene, der kommer, siger Hanne Smedegaard.

Nye medlemmer til Landsbyrådet

I det nye år er der mulighed for at blive en del af Landsbyrådet, hvis man bor i en af de landsbyer, hvor medlemmet er på valg. I 2019 er halvdelen af de 41 landsbyvalgte medlemmer på valg til Landsbyrådet, og Hanne Smedegaard opfordrer interesserede til at stille op.

– Landsbyrådet sætter gang i initiativer, støtter aktiviteter og renoveringsprojekter og taler i det hele taget landsbyernes sag over for Byrådet. Jeg håber, at interesserede kan se, hvor stor indflydelse Landsbyrådet rent faktisk har, slutter Hanne Smedegaard.

Landsbyrådet opfordrer interesserede kandidater til at kontakte den lokale borgerforening, landsbyrådsrepræsentanten eller forsamlingshuset for at høre mere.

Disse projekter modtog støtte i november 2018:

 • Houlbjerg Forsamlingshus: Nye stole
 • Skjød Forsamlingshus: Renovering af køkkengulv
 • Skjød Forsamlingshus: Fortovsrenovering
 • Teaterprojekt i Vejerslev
 • Gerning Forsamlingshus: Nye borde og stole
 • Selling Forsamlingshus: Udskiftning af rytterlys
 • Thorsø Rideklub: Ny ridebund
 • Tungelundbadet: Udskiftning af termotæppe
 • Skjoldelev: Projekt ”Skulds Brønd”
 • Svenstrup Forsamlingshus: Indkøb af NoiseGuardSystem
 • Lerbjerg-Svejstrup Forsamlingshus: Udbedring af indgangstrappe, fugtskader og ombygning af toilet
 • Bøstrup Forsamlingshus: Nye hvidevarer til køkkenet

Læs mere i referatet fra Landsbyrådets møde her

10 år med Landsbyrådet i Favrskov

Over de sidste 10 år har de 34 landsbyer og 7 centerbyer i Favrskov søsat over 180 projekter med midler fra blandt andet Landsbyrådet, der består af repræsentanter fra netop disse byer. Det er i høj grad et unikt, decentralt borgercentrum, hvis formål er at være med til at skabe aktiviteter lokalt.

Landsbyrådet kunne på sit møde i går fejre 10 års jubilæum med mange gode projekter ”på samvittigheden”. Godt halvdelen er renovering af forsamlingshusene, mens resten spænder fra etablering af legepladser, skaterbaner, bålhytter og opstart af kulturelle aktiviteter til integration i form af tilskud til ”internationale fællesspisninger” og til tværgående projekter som udviklingsplaner, hjemmesider og ”Oplev Landsbyen”. Kunsten har også plads i landsbyerne og sammen med bl.a. Kunstudvalget har borgerne i ni landsbyer sammen med professionelle kunstnere skabt nye kunstværker.

Landsbyrådet har i de 10 år fået et gennemsnitligt kommunalt tilskud på 1,6 mio. kr. årligt. Beløbet har landsbyerne ved grundig fundraising gearet med et tilsvarende beløb.
Lægger man det frivillige arbejde til, som udgør langt størstedelen af timerne i projekterne, har Landsbyrådets medlemmer tilvejebragt aktiviteter og projekter for langt over 30 mio. kr.

At det kan lade sig gøre skyldes ifølge Landsbyrådets formand Hanne Smedegaard primært to ting: ”Projekterne er tænkt, født og realiseret af borgerne. Desuden giver erfaringsudvekslingen på Landsbyrådets fire årlige møder masser af ideer og er med til at kvalificere projekterne og vurdere økonomien.  Derfor er Landsbyrådets arbejde også et foregangseksempel på optimal involvering, ejerskab og demokrati”, siger Hanne Smedegaard, der gang på gang glæder sig over de mange lokale ildsjæle.

Program – Temadag

Så er programmet for temadagen udkommet.

Program:
Kl. 09.00: Ankomst, morgenmad m/kaffe

Kl. 09.15: Ankomst v/ Hanne Smedegaard

 • Hanne præsenterer Signe
 • Landsbytræf2017 i Grundfør – Hvordan når vi målene og succeskriterierne?
 • Landsbytræf2017 i Grundfør – Intro.

Kl. 09.45-09.50: Sofie præsenterer sig kort og fortæller, hvordan dagen kommer til at se ud

 • Praktiske informationer: Deltagerne skal huske at oplyse navn, Landsby/by samt mailadresse.

09.50 – 10.35: Inspirationsindlæg v/Kim Bisgaard – InnovationLab

10.35-10.55: Spørgsmål kommentarer og input fra deltagerne.

10.55-11:00 Præsentation af Mikael Rodkjær – ejer af Rodkjær Event.

11.00-11.30: Mikael fortæller om casen “Personalefest for 12.500 medarbejdere – Novo Nordisk”.

 • Mikael vil give sine gode råd og erfaringer videre og deltagerne vil få indsigt i, at dét at skabe events er en profession, som kræver gode menneskelige egenskaber og strukturelle kompetencer.

11.30-11.45: Spørgsmål, kommentarer og Input fra deltagerne.

11.45-12.00: Frivillighed – festivaler v/Sofie Randel

 • Sofie fortæller om sin rolle som frivilligansvarlig for samlet 800 frivillige på Ressourceområdet på NorthSide-festivalen i Aarhus og Tinderbox-festivalen i Odense.
 • Hvordan får man løst opgaverne og givet den enkelte frivillige en god oplevelse?

12.00-12.15: Spørgsmål, kommentarer og input fra deltagerne – faciliteres af Sofie.

12.15-12.45: Frokost.

12.45-13.00: Præsentation af eftermiddagens workshops v/Sofie.

13.00-13.30: Workshops ved gruppeborde, hvor deltagerne arbejder med at definere DNA’et/værdierne, der skal være gældende for måden, vi arbejder sammen på, når vi skal skabe Landsbytræf2017.

 • Hver gruppe sætter deres ideer og input på plancher. Slutteligt beslutter gruppen sig for 3 værdiord/værdisætninger, de vil præsentere.

13.30-13.45: Grupperne fremlægger for hinanden – faciliteres af Sofie.

13.45-14.00: Præsentation af næste workshop:

14.00-14.30: Workshop ved gruppeborde (nye grupper), hvor der arbejdes med at definere redskaber/struktur, der skal være gældende for måden, vi arbejder sammen på i forhold til Landsbytræf2017.

 • Workshoppen starter med en idégenerering, hvorefter gruppen kvalificerer deres ideer.
 • Grupperne sætter deres ideer og input på plancher.
 • Sluttelig beslutter gruppen sig for 3 “værktøjer”, de vil præsentere.

14.30-14:45: Grupperne fremlægger for hinanden – faciliteres af Sofie.

15.00-15.30: Kaffe og kage på bordet

 • Dagen opsummeres ved fremvisning af det visuelle referat, som Signe har tegnet.
 • Der udsendes materiale fra dagen, hvordan man kommer i kontakt med hinanden.
 • Udfyldelse af en kort evaluering: “Hvilke 2 ting tager du med dig fra i dag.

15.30: Tak for jeres deltagelse, v/Hanne

Kom til temadag om Landsbytræffet

Vi har brug for din hjælp 14. januar kl. 9-15.30, når vi sætter fokus på, hvordan vi kan synliggøre og stadfæste landsbykulturen på Landsbytræffet! Kickoffdagen er åben for alle interesserede!

Vi byder alle interesserede indenfor i Grundfør Forsamlingshus til en spændende, udfordrende og ikke mindst inspirerende dag i samvær med tre dygtige personligheder med lige dele inspiration og erfaring.

Sofie Randel, Rodkjær Event:
Sofie Randel, der har masser af erfaring med større events, bl.a. Northside, vil guide os sikkert igennem dagen. Sofie vil blandt andet sætte fokus på selve projektets proces, samarbejdet mellem de frivillige og nytten af at engagere sig. I arbejdet vil du også kunne få inspiration til jeres egne lokale projekter.

Kim Bisgaard, Innovation Lab:
Kim har stor erfaring med kultur som tidligere teaterdirektør i Horsens og leder af Godsbanen i Aarhus. Derudover er han bosat i landsbyen Årslev og involveret i det meget ambitiøse landsbyprojekt Årslev Fælled. Kim vil med afsæt i sine egne erfaringer bidrage med inspiration!

Signe Bisgaard Nielsen, Snigne Design:
Signe er animator, illustrator og grafisk facilitator. Signe fanger enhver vigtig pointe med sin pen og laver et illustrativt referat af Kickoff-dagen.

Dagens nærmere program vil du kunne se på www.favrskov.dk eller www.favrskovlandsbyraad.dk.

Der vil være morgenmad og frokost til de fremmødte.

Adresse: Grundfør Forsamlingshus, Algade 7, 8382 Hinnerup.