Bevillingstyper

Landsbyrådet bevilger som udgangspunkt penge til tre typer af projekter: Aktiviteter, anlægsprojekter og renovering af forsamlingshuse. Herunder følger en forklaring af de forskellige bevillingstyper.

Aktiviteter i landsbyerne:

Formålet er at fastholde landsbyerne som et attraktivt sted at bo og leve. Aktiviteterne skal give borgerne nye tilbud, der kan understøtte landsbyens kulturelle og sociale udvikling.

Et eksempel herpå kunne være projektet ”Historiske landsbyer – landsbyer i Fremtiden” og ”Vejerslev – en historisk landsby i nutiden”.  

Projektet spreder sig over en række af ambitiøse aktiviteter, der alle har fokus på natur, friluftsliv og egnens historie: Forlængelse af historiske ruter i Vejerslev skov og Pramdragerstien, etablering af myte-skulpturpark, munkeskulpturer af træ ved kirke/kloster, etablering af geocaching og middelalderdag. Initiativet er et resultat af et samarbejde mellem Vejerslev Landsbyråd, Borre Borger- og Forsamlingshus og flere foreninger.

Projekterne blev støttet med henholdsvis 43.400 kr. og 98.000 kr.

Renovering af forsamlingshuse:

Denne støtte skal sikre, at forsamlingshusene fortsat kan være et sted, hvor landsbyens borgere kan mødes i fine og moderne rammer. Her vil projekter, der indeholder energioptimering, også blive foretrukket.

Granslev Forsamlingshus er et eksempel på projekter af denne type, som landsbyrådet tidligere har støttet. Granslev Forsamlingshus optimeret opvarmningen af deres forsamlingshus for at spare strøm og være mindre afhængig af olie. Man har i projektet anskaffet forsamlingshuset henholdsvis 2 varmepumper og et solcelleanlæg.

Projektet blev støttet af landsbyrådet med 22.932 kr. til varmepumperne og 27.000 kr. til etablering af solcelleanlægget. Granslev Forsamlingshus er et godt eksempel på Landsbyrådets prioritering af energirigtige løsninger.

Ved renovering af forsamlingshuse kan der kun søges i forbindelse med Landsbyrådets sidste møde i kalenderåret.

Anlægsprojekter i landsbyen:

Her støttes projekter, der har til formål at anlægge faciliteter, der kan bruges af landsbyens indbyggere. Der er tale om projekter, der ikke tilgodeses af kommunens anlægsbudget.

Et eksempel på et projekt af denne type er omdannelsen af mejerigrunden i Vellev. Man har her omdannet den gamle mejerigrund til at være et fritidssted, der kan fungere som et samlingssted for landsbyens borgere.  Stedet skal danne ramme om sociale arrangementer såsom Skt. Hans fester, fællesspisning og lignende. Der er oprettet en bålhytte, etableret et nøddehegn og vildtfuglehegn m.m.

Projektet blev støttet med 41.100 kr.