Bålhytte

Den gode ansøgning

Hvad indeholder den gode ansøgning?

 • En begrundelse for hvorfor netop den beskrevne aktivitet bør støttes – altså en formålsbeskrivelse.
 • Eksempler på gode formål kunne være: Udvikling af landsbyen, samarbejde mellem flere landsbyer eller projektets lokale forankring.
 • En beskrivelse af projektets indhold, projektets tidsramme og sted for projektets afholdelse.
 • Opgørelse af udgifter og indtægter fordelt på de forskellige udgiftsposter.
  • Dokumentation for de budgetterede udgifter.
   • Ved ansøgninger om støtte til renovering af forsamlingshuse er det et krav, at der indhentes og vedlægges tilbud fra to forskellige firmaer på arbejdet.
  • Dokumentation af indtægter – eksempelvis tilsagn om støtte fra andre fonde.
 • En eller anden form for medfinansiering i form af egne opsparede midler, tilskud fra andre fonde og puljer og/eller i form af frivilligt arbejde, der opgøres til 100 kr./time
 • Ved renovering af forsamlingshuse bidrager ansøger normalt med 40 % af det samlede budget. Frivilligt arbejde tæller ikke med.

Eksempler:

Herunder fremgår to gode eksempler på ansøgninger, der er blevet tildelt støtte. Ansøgningerne kan eventuelt bruges som inspiration til, hvordan en ansøgning kan udfyldes.

Ansøgning Anlæg

Ansøgning Aktiviteter