Mellemfinansiering af projekter

Har dit projekt opnået tilsagn om støtte fra Landsbyrådet, har du mulighed for at få mellemfinansiering via Favrskov Kommune.

Hvad er mellemfinansiering?
Mellemfinansiering betyder, at større projekter, der har fået tilsagn om støtte fra Landsbyrådet eller LAG-Favrskov, kan få et kommunalt lån(uden renter) til at sætte projektet i gang. Muligheden for at få mellemfinansiering eksisterer, fordi tilskud og støtte som oftest først bliver udbetalt efter projektets afslutning.

Formålet med mellemfinansiering er at få sat allerede støttede projekter i gang så hurtigt som muligt og så vidt muligt forhindre, at landsbyerne kommer til at hænge på et større banklån med tilhørende renter. Mellemfinansieringsbeløbet kan komme op på 80 % af den samlede bevilling, der er givet af Landsbyrådet eller LAG Randers-Favrskov.

Hvem kan få mellemfinansiering?
Projekter, der har fået tilsagn om støtte fra enten LAG eller Landsbyrådet, har mulighed for at opnå mellemfinansiering, så længe de lever op til en række krav.

  • At projektet kan karakteriseres som almennyttigt.
  • At projektholderen er ikke-kommerciel.
  • At der ikke er tale om et erhvervsprojekt.
  • At projektet kan fremlægge en fuld finansiering.
  • At projektet har egenfinansiering.
  • At projektbeløbet er på minimum 100.000 kr

Overholder projektet de ovenstående forudsætninger, kan det blive indstillet til mellemfinansiering af Landsbyrådets Forretningsudvalg eller LAG Randers-Favrskov.

Hvordan bliver man indstillet til mellemfinansiering?
For at blive indstillet til mellemfinansiering kræver det, at man sender en ansøgning til Landsbyrådet eller LAG Randers-Favrskov. Her bliver ansøgningen vurderet og videresendt til Teknik og Kultur i Favrskov Kommune, der endelig godkender ansøgningen.

Mellemfinansieringen bliver udbetalt, når projektet går i gang under forudsætning af, at det er godkendt af Landsbyrådet eller Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter(For LAG-tilskud), og at projektet er fuldt finansieret.

Her kan du finde ansøgningsskemaet og de tekniske retningslinjer for mellemfinansieringen:

Ansøgningsskema

Det udfyldte skema skal sendes til Landsbyrådet/LAG Randers-Favrskov. Punkt 1 udfyldes af Landsbyrådet/LAG Randers-Favrskov, når ansøgningen sendes til kommunen.