Forfatterarkiv: Daniel Søndergaard

Inspirationsdag: “Fremtidens Forsamlingshus”

Se hele invitationen ved at klikke på overskriften herover!

Landsbyrådet holder 2. februar 2020 en inspirationsdag om “Fremtidens Forsamlingshus” i Nielstrup Forsamlingshus.

Hvorfor bruge en søndag på forsamlingshusets fremtid? Fordi vi alle slås med de samme udfordringer: Mangel på frivillige til bestyrelse og drift, udgifter til vedligehold og nye tiltag, vanskeligheder med at få borgerne med til arrangementerne osv.

Når vi går hjem, har vi fået inspiration til,  hvad vi vil med forsamlingshuset og hvor det skal hen om 5-10 år.

Arrangementet er åben for alle interesserede; det kan være såvel bestyrelsesmedlemmet, som menighedsrådsmedlemmet, idrætsklubben eller dem, der aldrig benytter forsamlinghuset. Invitationen og forberedelsesspørgsmål er vedlagt.

Landsbyrådet uddeler rekordstort beløb

På Landsbyrådets møde i november blev der givet i alt 1.023.886 kroner til 13 projekter i Favrskovs landsbyer. Det er første gang, at Landsbyrådet har modtaget og støttet så mange ansøgninger på ét møde.

Der er blandt andet penge på vej til inventar og hvidevarer i forsamlingshuse, nyt termotæppe til Tungelundbadet, ny ridebund i Thorsø Rideklub, støtte til teaterprojekt i Vejerslev og renovering af Skulds Brønd i Skjoldelev.

De mange ansøgninger glæder formand for Landsbyrådet Hanne Smedegaard (V), for det vidner om virketrang og lyst til udvikling.

– Der er masser af ideer og initiativer i vores landsbyer, og det glæder mig, at vi har mulighed for at støtte så mange af ansøgningerne og dermed bakke yderligere op om den positive tendens, siger Hanne Smedegaard.

Mange landsbyaktiviteter i 2018

Landsbyrådet går ud af 2018 med et særdeles aktivt år bag sig: Der har været landsbyudveksling med landsbyer i Holland, lancering af en film om livet i Favrskovs landsbyer, Sall modtog Region Midtjyllands Landsbypris, Favrskov4ren holdt landsbymesse, og der er indviet to legepladser og en mytologisk park.

– Aktiviteterne i 2018 har virkelig bevist, at Favrskovs landsbyer er levende og ønsker udvikling. Jeg er stolt af de mange initiativer, vi har deltaget i og støttet fra Landsbyrådet og håber, at vi ser meget mere af det i årene, der kommer, siger Hanne Smedegaard.

Nye medlemmer til Landsbyrådet

I det nye år er der mulighed for at blive en del af Landsbyrådet, hvis man bor i en af de landsbyer, hvor medlemmet er på valg. I 2019 er halvdelen af de 41 landsbyvalgte medlemmer på valg til Landsbyrådet, og Hanne Smedegaard opfordrer interesserede til at stille op.

– Landsbyrådet sætter gang i initiativer, støtter aktiviteter og renoveringsprojekter og taler i det hele taget landsbyernes sag over for Byrådet. Jeg håber, at interesserede kan se, hvor stor indflydelse Landsbyrådet rent faktisk har, slutter Hanne Smedegaard.

Landsbyrådet opfordrer interesserede kandidater til at kontakte den lokale borgerforening, landsbyrådsrepræsentanten eller forsamlingshuset for at høre mere.

Disse projekter modtog støtte i november 2018:

 • Houlbjerg Forsamlingshus: Nye stole
 • Skjød Forsamlingshus: Renovering af køkkengulv
 • Skjød Forsamlingshus: Fortovsrenovering
 • Teaterprojekt i Vejerslev
 • Gerning Forsamlingshus: Nye borde og stole
 • Selling Forsamlingshus: Udskiftning af rytterlys
 • Thorsø Rideklub: Ny ridebund
 • Tungelundbadet: Udskiftning af termotæppe
 • Skjoldelev: Projekt ”Skulds Brønd”
 • Svenstrup Forsamlingshus: Indkøb af NoiseGuardSystem
 • Lerbjerg-Svejstrup Forsamlingshus: Udbedring af indgangstrappe, fugtskader og ombygning af toilet
 • Bøstrup Forsamlingshus: Nye hvidevarer til køkkenet

Læs mere i referatet fra Landsbyrådets møde her

10 år med Landsbyrådet i Favrskov

Over de sidste 10 år har de 34 landsbyer og 7 centerbyer i Favrskov søsat over 180 projekter med midler fra blandt andet Landsbyrådet, der består af repræsentanter fra netop disse byer. Det er i høj grad et unikt, decentralt borgercentrum, hvis formål er at være med til at skabe aktiviteter lokalt.

Landsbyrådet kunne på sit møde i går fejre 10 års jubilæum med mange gode projekter ”på samvittigheden”. Godt halvdelen er renovering af forsamlingshusene, mens resten spænder fra etablering af legepladser, skaterbaner, bålhytter og opstart af kulturelle aktiviteter til integration i form af tilskud til ”internationale fællesspisninger” og til tværgående projekter som udviklingsplaner, hjemmesider og ”Oplev Landsbyen”. Kunsten har også plads i landsbyerne og sammen med bl.a. Kunstudvalget har borgerne i ni landsbyer sammen med professionelle kunstnere skabt nye kunstværker.

Landsbyrådet har i de 10 år fået et gennemsnitligt kommunalt tilskud på 1,6 mio. kr. årligt. Beløbet har landsbyerne ved grundig fundraising gearet med et tilsvarende beløb.
Lægger man det frivillige arbejde til, som udgør langt størstedelen af timerne i projekterne, har Landsbyrådets medlemmer tilvejebragt aktiviteter og projekter for langt over 30 mio. kr.

At det kan lade sig gøre skyldes ifølge Landsbyrådets formand Hanne Smedegaard primært to ting: ”Projekterne er tænkt, født og realiseret af borgerne. Desuden giver erfaringsudvekslingen på Landsbyrådets fire årlige møder masser af ideer og er med til at kvalificere projekterne og vurdere økonomien.  Derfor er Landsbyrådets arbejde også et foregangseksempel på optimal involvering, ejerskab og demokrati”, siger Hanne Smedegaard, der gang på gang glæder sig over de mange lokale ildsjæle.

Program – Temadag

Så er programmet for temadagen udkommet.

Program:
Kl. 09.00: Ankomst, morgenmad m/kaffe

Kl. 09.15: Ankomst v/ Hanne Smedegaard

 • Hanne præsenterer Signe
 • Landsbytræf2017 i Grundfør – Hvordan når vi målene og succeskriterierne?
 • Landsbytræf2017 i Grundfør – Intro.

Kl. 09.45-09.50: Sofie præsenterer sig kort og fortæller, hvordan dagen kommer til at se ud

 • Praktiske informationer: Deltagerne skal huske at oplyse navn, Landsby/by samt mailadresse.

09.50 – 10.35: Inspirationsindlæg v/Kim Bisgaard – InnovationLab

10.35-10.55: Spørgsmål kommentarer og input fra deltagerne.

10.55-11:00 Præsentation af Mikael Rodkjær – ejer af Rodkjær Event.

11.00-11.30: Mikael fortæller om casen “Personalefest for 12.500 medarbejdere – Novo Nordisk”.

 • Mikael vil give sine gode råd og erfaringer videre og deltagerne vil få indsigt i, at dét at skabe events er en profession, som kræver gode menneskelige egenskaber og strukturelle kompetencer.

11.30-11.45: Spørgsmål, kommentarer og Input fra deltagerne.

11.45-12.00: Frivillighed – festivaler v/Sofie Randel

 • Sofie fortæller om sin rolle som frivilligansvarlig for samlet 800 frivillige på Ressourceområdet på NorthSide-festivalen i Aarhus og Tinderbox-festivalen i Odense.
 • Hvordan får man løst opgaverne og givet den enkelte frivillige en god oplevelse?

12.00-12.15: Spørgsmål, kommentarer og input fra deltagerne – faciliteres af Sofie.

12.15-12.45: Frokost.

12.45-13.00: Præsentation af eftermiddagens workshops v/Sofie.

13.00-13.30: Workshops ved gruppeborde, hvor deltagerne arbejder med at definere DNA’et/værdierne, der skal være gældende for måden, vi arbejder sammen på, når vi skal skabe Landsbytræf2017.

 • Hver gruppe sætter deres ideer og input på plancher. Slutteligt beslutter gruppen sig for 3 værdiord/værdisætninger, de vil præsentere.

13.30-13.45: Grupperne fremlægger for hinanden – faciliteres af Sofie.

13.45-14.00: Præsentation af næste workshop:

14.00-14.30: Workshop ved gruppeborde (nye grupper), hvor der arbejdes med at definere redskaber/struktur, der skal være gældende for måden, vi arbejder sammen på i forhold til Landsbytræf2017.

 • Workshoppen starter med en idégenerering, hvorefter gruppen kvalificerer deres ideer.
 • Grupperne sætter deres ideer og input på plancher.
 • Sluttelig beslutter gruppen sig for 3 “værktøjer”, de vil præsentere.

14.30-14:45: Grupperne fremlægger for hinanden – faciliteres af Sofie.

15.00-15.30: Kaffe og kage på bordet

 • Dagen opsummeres ved fremvisning af det visuelle referat, som Signe har tegnet.
 • Der udsendes materiale fra dagen, hvordan man kommer i kontakt med hinanden.
 • Udfyldelse af en kort evaluering: “Hvilke 2 ting tager du med dig fra i dag.

15.30: Tak for jeres deltagelse, v/Hanne

Kom til temadag om Landsbytræffet

Vi har brug for din hjælp 14. januar kl. 9-15.30, når vi sætter fokus på, hvordan vi kan synliggøre og stadfæste landsbykulturen på Landsbytræffet! Kickoffdagen er åben for alle interesserede!

Vi byder alle interesserede indenfor i Grundfør Forsamlingshus til en spændende, udfordrende og ikke mindst inspirerende dag i samvær med tre dygtige personligheder med lige dele inspiration og erfaring.

Sofie Randel, Rodkjær Event:
Sofie Randel, der har masser af erfaring med større events, bl.a. Northside, vil guide os sikkert igennem dagen. Sofie vil blandt andet sætte fokus på selve projektets proces, samarbejdet mellem de frivillige og nytten af at engagere sig. I arbejdet vil du også kunne få inspiration til jeres egne lokale projekter.

Kim Bisgaard, Innovation Lab:
Kim har stor erfaring med kultur som tidligere teaterdirektør i Horsens og leder af Godsbanen i Aarhus. Derudover er han bosat i landsbyen Årslev og involveret i det meget ambitiøse landsbyprojekt Årslev Fælled. Kim vil med afsæt i sine egne erfaringer bidrage med inspiration!

Signe Bisgaard Nielsen, Snigne Design:
Signe er animator, illustrator og grafisk facilitator. Signe fanger enhver vigtig pointe med sin pen og laver et illustrativt referat af Kickoff-dagen.

Dagens nærmere program vil du kunne se på www.favrskov.dk eller www.favrskovlandsbyraad.dk.

Der vil være morgenmad og frokost til de fremmødte.

Adresse: Grundfør Forsamlingshus, Algade 7, 8382 Hinnerup.

 

Gårdhaven i Nr. Galten er klar til indvielse

Nørre Galten blev i 2016 udvalgt til at modtage 50.000 kroner af Favrskov Kommune gennem projektet Borgerbudgettering, og i dag står gårdhaven som resultatet af beboernes samarbejde. Projektet skulle samle byens borgere, og det lykkedes i høj grad.

Allerede fra projektets begyndelse var opbakningen stor, da hele 12 forslag fra borgerne om pengenes brug blev forelagt. I fællesskab blev arbejdsgrupper nedsat, og efter nøje vurderinger blev det på et borgermøde i fællesskab besluttet, at pengene skulle gå til en ny fælles gårdhave ved forsamlingshuset. Lige fra starten har beboerne i Nr. Galten været idé- og drivkræfterne bag projektet, og det var derfor også beboerne, der over en arbejdsweekend i september rejste gårdhaven.

Beboerne i Nørre Galten kan se frem til mange hyggelige stunder i gårdhaven, som officielt indvies i sommeren 2017 med en fælles grillaften.

104 til international fællesspisning i Sall!

Forsamlingshuset i Sall var fyldt op denne fredag aften i oktober.  På flere måder. 

Fyldt af mennesker, fyldt af skøn duft af lækker mad, og ikke mindst fyldt op af god og hyggelig stemning.

I bogstavelig forstand måtte alle gryder og tallerkener i forsamlingshuset tages i brug,  fordi langt flere gæster end forventet havde taget imod invitationen til international fællesspisning . Fællesspisning i forsamlingshuset, som man har gjort det mere end hundrede år, men denne aften i moderne forklædning, krydret med integration, international mad og inkluderende måltidsfællesskab.

Vores unge polske kokke blev lidt overraskede, da de fik beskeden om at  104 gæster  havde tilmeldt sig.  Det krævede 9 store hvidkålshoveder og mange timers koncentreret arbejde,  men de knoklede ihærdigt og vedholdende indtil de havde produceret  den lækreste fjerkræsssuppe og rullet 200 fyldte hvidskålsruller. 

Det blev en stor en succes,  og uden opfordring meldte flere sig til at være med til at lave spændende mad næste gang der bliver fællesspisning i forsamlingshuset i Sall.

 

Torben Kallestrup

Sall 28. oktober 2016

Stor tilslutning til International Fællesspisning i Voldby

Voldby Beboerforening havde åbnet dørene i forsamlingshuset for en, af Landsbyrådet støttet, international fællesspisning. Et arrangement, der skulle vise sig at blive en ubetinget succes. Fællesspisningen vakte bred tilslutning fra lokale med både dansk og udenlandsk baggrund og udgjorde således baggrunden for en sand flerkulturel oplevelse. Således skulle halvdelen af arrangementets deltagere have haft en udenlandsk baggrund!

Det flerkulturelle møde afspejlede sig også i det overvældende tilbud af mad. Her var både eritreanske, syriske, ghanesiske, thailandske, rumænske, tyrkiske, sønderjyske og fynske egnsspecialiteter repræsenteret. Alt i alt udgjorde fællesspisningen en fin ramme om en aften, hvor snakken flød, stemningen var høj og hvor mange nye bekendtskaber blev gjort.

Fra Voldby lød der en klar opfordring til at give sig i kast med en international fællesspisning!

Messe i Favrskov4ren

Hvilke fordele er der ved at bo i en landsby frem for (stor)byen? Dette spørgsmål besvarer Favrskov4ren, et klyngesamarbejde mellem Granslev, Bøstrup, Laurbjerg og Houlbjerg, på deres landsbymesse d. 27. august.

På messen bydes alle interesserede borgere, turister og potentielle nytilflyttere ikke bare indenfor i den enkelte landsby, men inviteres til at bevidne den samlede pakke Favrskov4rens landsbyer tilbyder i fællesskab. Her kan du møde det lokale erhvervsliv, foreningerne, skolen, se på boliger eller bare få en snak med de lokale. Dagen er desuden fyldt med underholdning for både store og små.

Så kom forbi Laurbjerg-Hallen den 27. august, og få et indblik i det dejlige liv, der leves i landsbyerne, når borgmester Nils Borring åbner messen kl. 10.