Forfatterarkiv: Daniel Søndergaard

Østeuropæisk Fællesspisning i Skjoldelev

Traditionel østeuropæisk mad og russiske, litauiske, ukrainske og danske flag prydede bordet, da det første arrangement under Landsbyrådets initiativ “Internationale Fællesspisninger” udfoldede sig i Skjoldelev søndag d. 13. marts.

Fire østeuropæiske par havde meldt sig som arrangører, og de havde forberedt sig flere dage i forvejen. Det var også nødvendigt, da hele 70 mennesker mødte op til spisningen. Arrangementet trak gæster, der normalt ikke kommer i huset, ligesom der også kom gæster længere væk fra. Prisen på denne form for østeuropæisk kultur var da også beskeden, hvor de 30 kroner, som traditionen foreskriver, også indeholdt et glas vodka. 

Alt i alt berettedes der om et succesfuldt arrangement.

Oplæg om indsats mod ensomhed til året første Landsbyrådsmøde

Landsbyrådet holdt d. 25. februar møde et af årets 4 møder, hvor økonomi, ansøgninger og andet formelt skullegennemgås. Dette møde havde dog også 2 andre indslag, der er værd at bide mærke i.

To indbyggere fra  Thorsø og Vejerslev holdt nemlig oplæg om et spændende tiltag, der har været i flere af kommunens landsbyer –nemlig en indsats mod ensomhed. Indsatsen mod ensomhed udmøntede sig i 3 konkrete initiativer.

Det første initiativ var udarbejdelsen af en oplysende folder. Folderen skulle give et indblik i, hvilke muligheder, der var for at være med i et fællesskab i landsbyerne og skulle kunne omdeles til nye indbyggere.

Et andet initiativ foregik i Vejerslev, Borre og Borridsø. Her forsøgte man at række ud til nye indbyggere og nyere deltagere ved fællesarrangementer.  Helt konkret fik de nye deltagere personligt en invitation samtidig med, at de fik tildelt en ”vært” ved fællesarrangementet.

Det tredje initiativ i Thorsø satsede på at udvikle de helt nære fællesskaber – nabofællesskaberne. Det bestod blandt andet i et ”gadetræf”, hvor fælles aktiviteter skulle danne rammen om mere fællesskab.

Nyt fra borgerbudgettering:

 Som man kan læse længere nede på siden, blev 3 Landsbyer i Favrskov Kommune udpeget af Landsbyrådet til at afprøve borgerbudgettering.  Kort sagt fik hver landsby 50.000 kroner, som landsbyens borgere frit kunne råde over til et selvvalgt projekt.

 I Aidt mødte 25 engagerede personer op til møde i Aidt forsamlingshus d. 31. januar for at drøfte de hele 13 forslag, der var blevet udformet op til mødet. De mange indkomne forslag befandt sig i mange forskellige prislejer fra ca. 60.000 kr til beskedne 2.000 kr, så uanset hvad måtte der på demokratisk vis sorteres i forslagene. Via to afstemningsrunder valgte Aidts borgere at investere pengene i AV-udstyr og et par højtalere til brug ved blandt andet foredrag og festligheder.

 I Nørre Galten, der også er med i borgerbudgettering, har forløbet været lidt anderledes. Her har borgerne kunnet stemme i perioden 26/1-1/1 på deres foretrukne forslag. Her har landsbyen valgt at bruge pengene på en gårdhave bag forsamlingshuset. Gårdhaven skal blandt andet indeholde bord/bænke-sæt, en grillhytte og et kæmpe skakspil.

 Borridsø, der er den 3. landsby, der afprøver borgerbudgettering, har valgt en længere proces.  Her har der allerede været afholdt et møde d. 20. januar, hvor der kunne stilles forslag, men en afgørelse kommer først et par måneder senere, efter at forslagene er blevet arbejdet igennem af arbejdsgrupperne.

Østeuropæisk Fællesspisning i Skjoldelev

Som du kan læse længere nede vil Landsbyrådet gerne støtte kulturudveksling og fællesskaber ude i landsbyerne. Derfor giver Landsbyrådet et økonomisk bidrag til fællesspisninger hvor landsbyboere med et andet oprindelsesland er værter og laver traditionelle retter.

Den første af disse “Internationale Fællesspisninger” er nu sat i søen i Skjoldelev, hvor der er østeuropæisk tema. Andre interesserede landsbyer kan eventuelt lade sig inspirere af arrangementet i Skjoldelev, hvis invitation du kan se herunder.

Østeuropæisk Fællesspisning

Internationale Fællesspisninger

Landsbyrådet vil gerne sætte kulturmøder, mad og nærvær i centrum – derfor er initiativet “Internationale Fællesspisninger” blevet søsat.

“Internationale Fællesspisninger” går ud på, at landsbybeboere med et andet oprindelsesland kan være værter for en fællesspisning i landsbyen. Værterne får muligheden  for at lave traditionelle retter fra deres oprindelsesland til de andre landsbybeboere og på den måde kombineres kulturmøde, fællesskab og en traditionel landsbyaktivitet.

Landsbyrådet giver gerne et bidrag til indkøb af mad og drikke. Se nærmere om hvordan i Folderen her.

Du kan også læse nyheden på Favrskov Kommunes hjemmeside, hvor Landsbyrådets formand, Hanne Smedegaard også udtaler sig.

 

De sidste projektmidler er uddelt for 2015

Efter Landsbyrådets møde d. 19. november har Landsbyrådet nu uddelt de sidste midler til projekter og aktiviteter i Landsbyerne for året 2015.  Hvilke projekter, der fik støtte i 2015, kan du se her.

Igen i 2016 kan der ansøges om støtte til projekter og aktiviteter – hvilke projekter eller aktiviteter, der kan opnå støtte, kan du læse mere om her. Der er fire ansøgningsfrister for ansøgninger fra landsbyerne spredt ud over kalenderåret, og som alle ligger umiddelbart inden møderne i Landsbyrådet. De specifikke datoer kan du orientere dig om i kalenderen på forsiden.

Vellykket dag i forsamlingshusenes tegn:

Landsbyrådet havde d. 19. september indkaldt alle kommunens forsamlingshuse til en temadag. I fokus var forsamlingshusene selv og deres fremtidige udfordringer.

Hanne Smedegaard åbnede dagen med at henvise til Landdistriktsforsker, Jørgen Møllers nylige udtalelser om, at tiden grundlæggende er løbet fra mange forsamlingshuse. Forskerens budskab var, at man i fremtiden måtte lukke mange forsamlingshuse, hvis de var urentable.

Med aktualiteten af emnet på plads udfyldtes formiddagen af oplæg fra enkelte forsamlingshuse. Jacob Jacobsen fra Vitten Forsamlingshus fortalte om, hvordan LAG-midler, byggekredit og en stor frivillig arbejdsindsats havde reddet forsamlingshuset og tilmed gjort dets position i lokalsamfundet stærkere.

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg.

Inge fra Vejerslev forsamlingshus og Jytte fra Skjoldelev forsamlingshus fortalte om, hvordan de havde benyttet sig af muligheden for at bringe Aarhus Universitet ud i landsbyerne via live-streaming af foredrag fra auditorierne. Rie fra Røgen forsamlingshus fortalte om, hvordan forsamlingshuset via et stærkt fællesskab og meget frivilligt arbejde igennem flere år havde formået at specialisere sig i musikarrangementer. Johannes Moltesen fra Fjerupgårde forsamlingshus på Djursland var inviteret til temadagen som inspiration uden for kommunen. Han fortalte om, hvordan huset havde fundet sin niche i lidt ”skæve” musikarrangementer, efter at huset havde været truet af lukning. Oplæggene bidrog til gode overvejelser og erfaringsudveksling om så forskellige emner som digitale bookingsystemer og priser på forsikring.

Formiddagen afsluttedes med et oplæg om forsamlingshusenes organisering, økonomi og aktiviteter, der byggede på et tidligere udsendt spørgeskema.

Temadagen rundedes af med en drøftelse af de forskellige input, formiddagens oplæg havde medbragt. Deltagerne diskuterede muligheden for samarbejde mellem forsamlingshuse, hvordan forsamlingshusets aktiviteter gøres attraktive og mere specifikt hvilken rolle kommunen og landsbyerne skal spille. Her påpegede forsamlingshusene bl.a. ulige konkurrence mod idrætshaller, og at kravet om medfinansiering fra Landsbyrådets puljer er for strengt.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Aidt, Nr. Galten og Borridsø skal teste ny budgetteringsmodel:

Som du kan læse i den nedenstående artikel, har Gentænk Landsbyen eftersøgt landsbyer, der ville være med til at afprøve en ny model for budgettering. Her skal borgerne selv finde ud af, hvad pengene skal bruges til.

Ud fra otte oprindelige ansøgninger har Landsbyrådet peget på de tre, der kommer til at afprøve budgetteringsmodellen: Aidt, Nr. Galten og Borridsø.

Rikke Mørup, Borgerrepræsentant for Aidt fortæller om udpegningen: ” Jeg er sikker på, at der sidder mange i vores landsbyer, som gerne vil være med til at udvikle deres nærmiljø. Og jeg er sikker på, at projektet her kan være med til at puste liv i drømmene, fordi det netop ikke kræver andet end en god idé”.

Borgerbudgetteringen bliver evalueret løbende med mulighed for, at modellen kan gøres permanent:

”Vi er selvfølgelig spændte på at se resultaterne af processerne og projekterne i Aidt, Nr. Galten og Borridsø. Og i løbet af næste år evaluerer vi forløbet og vurderer, om der er grobund for at gøre muligheden for borgerbudgettering til en mere permanent ordning,”  Siger Hanne Smedegaard(V), formand for Landsbyrådet.

Kort om borgerbudgettering:

  • Mål om at fjerne hindringer for lokale ideer og initiativer.
  • Hver landsby modtager 50.000 kr.
  • Hver enkelt landsby har ansvaret for alle dele af projektets processer.

Her kan du læse Midtjyllands Avis’  artikel om sagen: Artikel om borgerbudgettering

Tre nye delprojekter i Gentænk Landsbyen

Gentænk Landsbyen, et projekt under Aarhus 2017, præsenterer nu tre konkrete initiativer, som din landsby kan ansøge om at deltage i.

Målet med Gentænk Landsbyen er at teste, hvordan direkte dialog og konkrete projekter i og mellem landsbyer på tværs af kommunerne kan puste nyt liv i udviklingen af landdistrikterne.

Projektet sætter fokus på, at det er lige så godt at bo på landet som i byen – det er bare godt på en anden måde.

Og nu præsenterer Gentænk Landsbyen tre forskellige projekter, som jeres landsby kan søge om deltagelse i. Projekterne går på tværs af Region Midtjylland, så kommuner i hele regionen har mulighed for at deltage. Til hvert delprojekt er der afsat 200.000 kr til deling mellem 4-6 landsbyer / landsbyklynger.

Kulturel samskabelse med borgerbudgettering​

Borgerbudgettering er – en bevillingsmodel, hvor pengene kommer først og idéen og projektet bagefter!

Projektet er for landsbyer, der ønsker projekter med et kulturelement. Om det er et blivende kunstværk, en koncert, et teaterstykke eller noget fjerde bestemmer landsbyens borgere helt selv. Der skal blot være tale om et nyt initiativ.

Læs mere om projektet her:  Kulturel samskabelse og borgerbudgettering

Landsbyklynger

Projektet er for nabolandsbyer, der er eller vil i gang med at danne et tættere samarbejde og for landsbyer på tværs af kommunegrænserne, som deler interessefællesskab om fx madproduktion, musik, kunst eller andet.

Projektet giver landsbyklyngen mulighed for at danne netværk regionalt og eventuelt internationalt alt efter ambitionsniveau og interesser. 

Læs mere om projektet her:  Landsbyklynger


Bæredygtighed og fællesskab

Projektet er for landsbyer, der ønsker at udvikle bæredygtigheden. Der er tale om bæredygtighed i bred forstand. Det kan fx være alternative boformer, genbrug af madaffald, anvendelse af regnvand, fælles dyrehold eller bedre udnyttelse af lokalområdets frugthaver.

Udgangspunktet er, at bæredygtighed og fælleskab er to sider af samme sag, og at lokalområdets ressourcer kan udnyttes bedre i fællesskab.

Projektet giver mulighed for, at landsbyerne kan tage nye initiativer, der opfylder lokalsamfundets behov samtidig med, at man beskytter miljøet.

Læs mere om projektet her:  Bæredygtighed og fællesskab

Sådan ansøger du

For at ansøge om deltagelse i projekterne skal du først tage en snak med den kommune, du bor i.

I Favrskov Kommune kan du kontakte Mette Byrgiel Bach på 89 64 41 02. 

Herefter udfylder du ansøgningsskemaet, som du finder ovenfor under de enkelte projekter.  

Opsætning af Terezíns ildfluer

Terezins ildfluer

100 dygtige skoleelever fra Hadbjerg skole deltog i foråret i en teaterhistorisk begivenhed – en genopførelse af musicalen “Terezíns Ildfluer”.

På mange måder er opsætningen bemærkelsesværdig. Stykket var et resultat af et større samarbejde mellem borgerforeninger i Hadbjerg, Selling og Ødum, menighedsrådet i området, HØST IF og Hadbjerg Skole. Samarbejdspartnerne formåede at få rejst godt en kvart million kroner til opsætningen, hvoraf Landsbyrådet bevilgede 65.600 kr til stykket, hvor både professionelle skuespillere og skolebørn indtog scenen.

Stykket tiltrak sig ikke mindst opmærksomhed, fordi “Terezíns ildfluer” bærer på en særdeles tragisk historie. Stykket stammer fra koncentrationslejren Theresienstadt, hvor lejrens børn udgjorde skuespillerne i den forfærdelige ramme. Genopførelsen, der havde premiere den 23. april i år,  er den første siden  1945.

Genopførelsen blev en meget stor succes, hvor blandt andet den daværende forsvarsminister, Nicolai Wammen, den tjekkiske ambassadør og en overlevende fra Theresienstadt sad på tilskuerpladserne.

Her kan du se og læse mere om børnenes forberedelser til den store opsætning. Ligeledes kan du høre et interview med tovholderen på projektet, Elisabeth Clark.

På Favrskov.dk kan du ligeledes se nogle meget rørende billeder fra den store premiereaften.