Kategoriarkiv: Ansøg

De sidste projektmidler er uddelt for 2015

Efter Landsbyrådets møde d. 19. november har Landsbyrådet nu uddelt de sidste midler til projekter og aktiviteter i Landsbyerne for året 2015.  Hvilke projekter, der fik støtte i 2015, kan du se her.

Igen i 2016 kan der ansøges om støtte til projekter og aktiviteter – hvilke projekter eller aktiviteter, der kan opnå støtte, kan du læse mere om her. Der er fire ansøgningsfrister for ansøgninger fra landsbyerne spredt ud over kalenderåret, og som alle ligger umiddelbart inden møderne i Landsbyrådet. De specifikke datoer kan du orientere dig om i kalenderen på forsiden.

Tre nye delprojekter i Gentænk Landsbyen

Gentænk Landsbyen, et projekt under Aarhus 2017, præsenterer nu tre konkrete initiativer, som din landsby kan ansøge om at deltage i.

Målet med Gentænk Landsbyen er at teste, hvordan direkte dialog og konkrete projekter i og mellem landsbyer på tværs af kommunerne kan puste nyt liv i udviklingen af landdistrikterne.

Projektet sætter fokus på, at det er lige så godt at bo på landet som i byen – det er bare godt på en anden måde.

Og nu præsenterer Gentænk Landsbyen tre forskellige projekter, som jeres landsby kan søge om deltagelse i. Projekterne går på tværs af Region Midtjylland, så kommuner i hele regionen har mulighed for at deltage. Til hvert delprojekt er der afsat 200.000 kr til deling mellem 4-6 landsbyer / landsbyklynger.

Kulturel samskabelse med borgerbudgettering​

Borgerbudgettering er – en bevillingsmodel, hvor pengene kommer først og idéen og projektet bagefter!

Projektet er for landsbyer, der ønsker projekter med et kulturelement. Om det er et blivende kunstværk, en koncert, et teaterstykke eller noget fjerde bestemmer landsbyens borgere helt selv. Der skal blot være tale om et nyt initiativ.

Læs mere om projektet her:  Kulturel samskabelse og borgerbudgettering

Landsbyklynger

Projektet er for nabolandsbyer, der er eller vil i gang med at danne et tættere samarbejde og for landsbyer på tværs af kommunegrænserne, som deler interessefællesskab om fx madproduktion, musik, kunst eller andet.

Projektet giver landsbyklyngen mulighed for at danne netværk regionalt og eventuelt internationalt alt efter ambitionsniveau og interesser. 

Læs mere om projektet her:  Landsbyklynger


Bæredygtighed og fællesskab

Projektet er for landsbyer, der ønsker at udvikle bæredygtigheden. Der er tale om bæredygtighed i bred forstand. Det kan fx være alternative boformer, genbrug af madaffald, anvendelse af regnvand, fælles dyrehold eller bedre udnyttelse af lokalområdets frugthaver.

Udgangspunktet er, at bæredygtighed og fælleskab er to sider af samme sag, og at lokalområdets ressourcer kan udnyttes bedre i fællesskab.

Projektet giver mulighed for, at landsbyerne kan tage nye initiativer, der opfylder lokalsamfundets behov samtidig med, at man beskytter miljøet.

Læs mere om projektet her:  Bæredygtighed og fællesskab

Sådan ansøger du

For at ansøge om deltagelse i projekterne skal du først tage en snak med den kommune, du bor i.

I Favrskov Kommune kan du kontakte Mette Byrgiel Bach på 89 64 41 02. 

Herefter udfylder du ansøgningsskemaet, som du finder ovenfor under de enkelte projekter.