Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Stor tilslutning til International Fællesspisning i Voldby

Voldby Beboerforening havde åbnet dørene i forsamlingshuset for en, af Landsbyrådet støttet, international fællesspisning. Et arrangement, der skulle vise sig at blive en ubetinget succes. Fællesspisningen vakte bred tilslutning fra lokale med både dansk og udenlandsk baggrund og udgjorde således baggrunden for en sand flerkulturel oplevelse. Således skulle halvdelen af arrangementets deltagere have haft en udenlandsk baggrund!

Det flerkulturelle møde afspejlede sig også i det overvældende tilbud af mad. Her var både eritreanske, syriske, ghanesiske, thailandske, rumænske, tyrkiske, sønderjyske og fynske egnsspecialiteter repræsenteret. Alt i alt udgjorde fællesspisningen en fin ramme om en aften, hvor snakken flød, stemningen var høj og hvor mange nye bekendtskaber blev gjort.

Fra Voldby lød der en klar opfordring til at give sig i kast med en international fællesspisning!

Østeuropæisk Fællesspisning i Skjoldelev

Traditionel østeuropæisk mad og russiske, litauiske, ukrainske og danske flag prydede bordet, da det første arrangement under Landsbyrådets initiativ “Internationale Fællesspisninger” udfoldede sig i Skjoldelev søndag d. 13. marts.

Fire østeuropæiske par havde meldt sig som arrangører, og de havde forberedt sig flere dage i forvejen. Det var også nødvendigt, da hele 70 mennesker mødte op til spisningen. Arrangementet trak gæster, der normalt ikke kommer i huset, ligesom der også kom gæster længere væk fra. Prisen på denne form for østeuropæisk kultur var da også beskeden, hvor de 30 kroner, som traditionen foreskriver, også indeholdt et glas vodka. 

Alt i alt berettedes der om et succesfuldt arrangement.

Oplæg om indsats mod ensomhed til året første Landsbyrådsmøde

Landsbyrådet holdt d. 25. februar møde et af årets 4 møder, hvor økonomi, ansøgninger og andet formelt skullegennemgås. Dette møde havde dog også 2 andre indslag, der er værd at bide mærke i.

To indbyggere fra  Thorsø og Vejerslev holdt nemlig oplæg om et spændende tiltag, der har været i flere af kommunens landsbyer –nemlig en indsats mod ensomhed. Indsatsen mod ensomhed udmøntede sig i 3 konkrete initiativer.

Det første initiativ var udarbejdelsen af en oplysende folder. Folderen skulle give et indblik i, hvilke muligheder, der var for at være med i et fællesskab i landsbyerne og skulle kunne omdeles til nye indbyggere.

Et andet initiativ foregik i Vejerslev, Borre og Borridsø. Her forsøgte man at række ud til nye indbyggere og nyere deltagere ved fællesarrangementer.  Helt konkret fik de nye deltagere personligt en invitation samtidig med, at de fik tildelt en ”vært” ved fællesarrangementet.

Det tredje initiativ i Thorsø satsede på at udvikle de helt nære fællesskaber – nabofællesskaberne. Det bestod blandt andet i et ”gadetræf”, hvor fælles aktiviteter skulle danne rammen om mere fællesskab.

Nyt fra borgerbudgettering:

 Som man kan læse længere nede på siden, blev 3 Landsbyer i Favrskov Kommune udpeget af Landsbyrådet til at afprøve borgerbudgettering.  Kort sagt fik hver landsby 50.000 kroner, som landsbyens borgere frit kunne råde over til et selvvalgt projekt.

 I Aidt mødte 25 engagerede personer op til møde i Aidt forsamlingshus d. 31. januar for at drøfte de hele 13 forslag, der var blevet udformet op til mødet. De mange indkomne forslag befandt sig i mange forskellige prislejer fra ca. 60.000 kr til beskedne 2.000 kr, så uanset hvad måtte der på demokratisk vis sorteres i forslagene. Via to afstemningsrunder valgte Aidts borgere at investere pengene i AV-udstyr og et par højtalere til brug ved blandt andet foredrag og festligheder.

 I Nørre Galten, der også er med i borgerbudgettering, har forløbet været lidt anderledes. Her har borgerne kunnet stemme i perioden 26/1-1/1 på deres foretrukne forslag. Her har landsbyen valgt at bruge pengene på en gårdhave bag forsamlingshuset. Gårdhaven skal blandt andet indeholde bord/bænke-sæt, en grillhytte og et kæmpe skakspil.

 Borridsø, der er den 3. landsby, der afprøver borgerbudgettering, har valgt en længere proces.  Her har der allerede været afholdt et møde d. 20. januar, hvor der kunne stilles forslag, men en afgørelse kommer først et par måneder senere, efter at forslagene er blevet arbejdet igennem af arbejdsgrupperne.

Vellykket dag i forsamlingshusenes tegn:

Landsbyrådet havde d. 19. september indkaldt alle kommunens forsamlingshuse til en temadag. I fokus var forsamlingshusene selv og deres fremtidige udfordringer.

Hanne Smedegaard åbnede dagen med at henvise til Landdistriktsforsker, Jørgen Møllers nylige udtalelser om, at tiden grundlæggende er løbet fra mange forsamlingshuse. Forskerens budskab var, at man i fremtiden måtte lukke mange forsamlingshuse, hvis de var urentable.

Med aktualiteten af emnet på plads udfyldtes formiddagen af oplæg fra enkelte forsamlingshuse. Jacob Jacobsen fra Vitten Forsamlingshus fortalte om, hvordan LAG-midler, byggekredit og en stor frivillig arbejdsindsats havde reddet forsamlingshuset og tilmed gjort dets position i lokalsamfundet stærkere.

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg.

Inge fra Vejerslev forsamlingshus og Jytte fra Skjoldelev forsamlingshus fortalte om, hvordan de havde benyttet sig af muligheden for at bringe Aarhus Universitet ud i landsbyerne via live-streaming af foredrag fra auditorierne. Rie fra Røgen forsamlingshus fortalte om, hvordan forsamlingshuset via et stærkt fællesskab og meget frivilligt arbejde igennem flere år havde formået at specialisere sig i musikarrangementer. Johannes Moltesen fra Fjerupgårde forsamlingshus på Djursland var inviteret til temadagen som inspiration uden for kommunen. Han fortalte om, hvordan huset havde fundet sin niche i lidt ”skæve” musikarrangementer, efter at huset havde været truet af lukning. Oplæggene bidrog til gode overvejelser og erfaringsudveksling om så forskellige emner som digitale bookingsystemer og priser på forsikring.

Formiddagen afsluttedes med et oplæg om forsamlingshusenes organisering, økonomi og aktiviteter, der byggede på et tidligere udsendt spørgeskema.

Temadagen rundedes af med en drøftelse af de forskellige input, formiddagens oplæg havde medbragt. Deltagerne diskuterede muligheden for samarbejde mellem forsamlingshuse, hvordan forsamlingshusets aktiviteter gøres attraktive og mere specifikt hvilken rolle kommunen og landsbyerne skal spille. Her påpegede forsamlingshusene bl.a. ulige konkurrence mod idrætshaller, og at kravet om medfinansiering fra Landsbyrådets puljer er for strengt.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Aidt, Nr. Galten og Borridsø skal teste ny budgetteringsmodel:

Som du kan læse i den nedenstående artikel, har Gentænk Landsbyen eftersøgt landsbyer, der ville være med til at afprøve en ny model for budgettering. Her skal borgerne selv finde ud af, hvad pengene skal bruges til.

Ud fra otte oprindelige ansøgninger har Landsbyrådet peget på de tre, der kommer til at afprøve budgetteringsmodellen: Aidt, Nr. Galten og Borridsø.

Rikke Mørup, Borgerrepræsentant for Aidt fortæller om udpegningen: ” Jeg er sikker på, at der sidder mange i vores landsbyer, som gerne vil være med til at udvikle deres nærmiljø. Og jeg er sikker på, at projektet her kan være med til at puste liv i drømmene, fordi det netop ikke kræver andet end en god idé”.

Borgerbudgetteringen bliver evalueret løbende med mulighed for, at modellen kan gøres permanent:

”Vi er selvfølgelig spændte på at se resultaterne af processerne og projekterne i Aidt, Nr. Galten og Borridsø. Og i løbet af næste år evaluerer vi forløbet og vurderer, om der er grobund for at gøre muligheden for borgerbudgettering til en mere permanent ordning,”  Siger Hanne Smedegaard(V), formand for Landsbyrådet.

Kort om borgerbudgettering:

  • Mål om at fjerne hindringer for lokale ideer og initiativer.
  • Hver landsby modtager 50.000 kr.
  • Hver enkelt landsby har ansvaret for alle dele af projektets processer.

Her kan du læse Midtjyllands Avis’  artikel om sagen: Artikel om borgerbudgettering

Gentænk Landsbyen

Favrskov Kommune deltager i projektet: “Gentænk Landsbyen”, der skal komme med bud på, hvordan vi sammen kan fremtidssikre og udvikle landsbyerne.

Er du også interesseret i, hvordan man udvikler et bæredygtigt landsbyfællesskab, kan du følge med “Gentænk Landsbyen” på projektets facebookside:

På siden kan du også stille spørgsmål eller forsøge at hente erfaringer fra andre landsbyer.

Markedsføring af landsbyer

I denne uge præsenteres de projekter, der skal være en del af kulturhovedstadsprojektet, Aarhus 2017 i Ridehuset i Aarhus. Her fremlægger Favrskov Kommune de projekter, de er en del af. I den forbindelse bliver der afholdt en paneldebat om projektet “Gentænk Landsbyen”. Debatten vil fokusere på markedsføring af landsbyer.

I panelet sidder blandt andet Hanne Baltzer, der er i Landsbyrådet for Vellev.

Debatten starter kl. 15.15 fredag d. 17 april.

Du kan læse mere om arrangementerne her: