Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Vellykket dag i forsamlingshusenes tegn:

Landsbyrådet havde d. 19. september indkaldt alle kommunens forsamlingshuse til en temadag. I fokus var forsamlingshusene selv og deres fremtidige udfordringer.

Hanne Smedegaard åbnede dagen med at henvise til Landdistriktsforsker, Jørgen Møllers nylige udtalelser om, at tiden grundlæggende er løbet fra mange forsamlingshuse. Forskerens budskab var, at man i fremtiden måtte lukke mange forsamlingshuse, hvis de var urentable.

Med aktualiteten af emnet på plads udfyldtes formiddagen af oplæg fra enkelte forsamlingshuse. Jacob Jacobsen fra Vitten Forsamlingshus fortalte om, hvordan LAG-midler, byggekredit og en stor frivillig arbejdsindsats havde reddet forsamlingshuset og tilmed gjort dets position i lokalsamfundet stærkere.

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg

Jacob Jacobsen fra Vitten holder oplæg.

Inge fra Vejerslev forsamlingshus og Jytte fra Skjoldelev forsamlingshus fortalte om, hvordan de havde benyttet sig af muligheden for at bringe Aarhus Universitet ud i landsbyerne via live-streaming af foredrag fra auditorierne. Rie fra Røgen forsamlingshus fortalte om, hvordan forsamlingshuset via et stærkt fællesskab og meget frivilligt arbejde igennem flere år havde formået at specialisere sig i musikarrangementer. Johannes Moltesen fra Fjerupgårde forsamlingshus på Djursland var inviteret til temadagen som inspiration uden for kommunen. Han fortalte om, hvordan huset havde fundet sin niche i lidt ”skæve” musikarrangementer, efter at huset havde været truet af lukning. Oplæggene bidrog til gode overvejelser og erfaringsudveksling om så forskellige emner som digitale bookingsystemer og priser på forsikring.

Formiddagen afsluttedes med et oplæg om forsamlingshusenes organisering, økonomi og aktiviteter, der byggede på et tidligere udsendt spørgeskema.

Temadagen rundedes af med en drøftelse af de forskellige input, formiddagens oplæg havde medbragt. Deltagerne diskuterede muligheden for samarbejde mellem forsamlingshuse, hvordan forsamlingshusets aktiviteter gøres attraktive og mere specifikt hvilken rolle kommunen og landsbyerne skal spille. Her påpegede forsamlingshusene bl.a. ulige konkurrence mod idrætshaller, og at kravet om medfinansiering fra Landsbyrådets puljer er for strengt.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Der bliver udvekslet erfaringer og diskuteret oplæg.

Aidt, Nr. Galten og Borridsø skal teste ny budgetteringsmodel:

Som du kan læse i den nedenstående artikel, har Gentænk Landsbyen eftersøgt landsbyer, der ville være med til at afprøve en ny model for budgettering. Her skal borgerne selv finde ud af, hvad pengene skal bruges til.

Ud fra otte oprindelige ansøgninger har Landsbyrådet peget på de tre, der kommer til at afprøve budgetteringsmodellen: Aidt, Nr. Galten og Borridsø.

Rikke Mørup, Borgerrepræsentant for Aidt fortæller om udpegningen: ” Jeg er sikker på, at der sidder mange i vores landsbyer, som gerne vil være med til at udvikle deres nærmiljø. Og jeg er sikker på, at projektet her kan være med til at puste liv i drømmene, fordi det netop ikke kræver andet end en god idé”.

Borgerbudgetteringen bliver evalueret løbende med mulighed for, at modellen kan gøres permanent:

”Vi er selvfølgelig spændte på at se resultaterne af processerne og projekterne i Aidt, Nr. Galten og Borridsø. Og i løbet af næste år evaluerer vi forløbet og vurderer, om der er grobund for at gøre muligheden for borgerbudgettering til en mere permanent ordning,”  Siger Hanne Smedegaard(V), formand for Landsbyrådet.

Kort om borgerbudgettering:

  • Mål om at fjerne hindringer for lokale ideer og initiativer.
  • Hver landsby modtager 50.000 kr.
  • Hver enkelt landsby har ansvaret for alle dele af projektets processer.

Her kan du læse Midtjyllands Avis’  artikel om sagen: Artikel om borgerbudgettering

Gentænk Landsbyen

Favrskov Kommune deltager i projektet: “Gentænk Landsbyen”, der skal komme med bud på, hvordan vi sammen kan fremtidssikre og udvikle landsbyerne.

Er du også interesseret i, hvordan man udvikler et bæredygtigt landsbyfællesskab, kan du følge med “Gentænk Landsbyen” på projektets facebookside:

På siden kan du også stille spørgsmål eller forsøge at hente erfaringer fra andre landsbyer.

Markedsføring af landsbyer

I denne uge præsenteres de projekter, der skal være en del af kulturhovedstadsprojektet, Aarhus 2017 i Ridehuset i Aarhus. Her fremlægger Favrskov Kommune de projekter, de er en del af. I den forbindelse bliver der afholdt en paneldebat om projektet “Gentænk Landsbyen”. Debatten vil fokusere på markedsføring af landsbyer.

I panelet sidder blandt andet Hanne Baltzer, der er i Landsbyrådet for Vellev.

Debatten starter kl. 15.15 fredag d. 17 april.

Du kan læse mere om arrangementerne her: