Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

Torsdag den 25. februar 2021 var dagen for årets første møde i Landsbyrådet.

Der var en stor opbakning fra landsbyerne til mødet, hvor ca. 39 personer deltog – på trods af at mødet måtte afholdes digitalt på Teams på grund af Covid-19 restriktionerne.

På mødet blev der bl.a. indstillet medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2021. Her var der genvalg til de syv nuværende medlemmer af Forretningsudvalget, mens Birgit fra Svenstrup og Eluf fra Borre blev valgt som suppleanter.

På mødet behandlede Landsbyrådet også ansøgninger om tilskud til aktiviteter og projekter i landsbyerne og tilskud til renovering af forsamlingshusene (udskudt fra november 2020). Landsbyrådet besluttede at yde tilskud på sammenlagt 545.000 kr. til renovering af seks forsamlingshuse, mens 286.500 kr. blev afsat som tilskud til fem projekter og aktiviteter i landsbyerne. To af disse projekter er samarbejder, der går på tværs af flere landsbyer – det bliver super interessant at følge, hvad det får af betydning for sammenhængskræften og fællesskabsfølelsen på tværs af de deltagende landsbyer.

Du kan læse dagsorden og referat fra Landsbyrådets møde 25. februar 2021 via dette link: dagsordener.favrskov.dk

Landsbyrådet organiserer sig i arbejdsgrupper

På mødet drøftede Landsbyrådet også Landsbyrådets årsplan for 2021. Årsplanen består af fem temaer, som du kan læse via dette link.

Der var på mødet enighed om, at det er nødvendigt for Landsbyrådet at gå sammen i arbejdsgrupper for at kunne nå at få resultater med de store og spændende temaer fra årsplanen.

Landsbyrådet har foreløbigt organiseret sig i nedenstående arbejdsgrupper. Hvis du sidder derude og læser med og brænder for at deltage i arbejdet med et af temaerne, så tøv ikke med at kontakte Landsbyrådets sekretær, Daniel Søndergaard, på mail: dsoe@favrskov.dk eller på telefon 8964 4102.

Tema fra årsplanen Arbejdsgruppe
Har I baglandet med? Hanne Smedegaard
Fremtidens Fællesskaber Bodil Kvistgaard Olsen

Heidi Qvistgaard Dallbjerg, Sall

Eluf Pedersen, Borre

Liv i landsbyerne Alle deltager via:

  • Øget aktivitet og sparring, fx på Facebook
  • På møderne i Landsbyrådet laves løbende opfølgning på aktiviteter og tiltag i landsbyerne
Biodiversitet og grønne arealer Erik Holm Hansen, Vellev

Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring

Flemming Jacobsen, Vitten

Henrik Møller Nielsen, Hadbjerg

Trafiksikkerhed i landsbyerne Eluf Pedersen, Borre

Jette Jensen, Lyngå

Lisa Kulldorf, Ødum

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *