Hvad er Landsbyrådet?

Landsbyrådet er et rådgivende udvalg for Favrskov Kommunes byråd. Landsbyrådet består af 43 medlemmer. Favrskovs landsbyer udpeger 41 af medlemmerne, mens Favrskov Kommunes byråd selv udpeger to fra byrådet. Den ene af de to fra byrådet skal være Landsbyrådets formand.

Medlemmerne vælges for to år af gangen. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år.

Landsbyrådet afholder møder efter behov, dog skal der afholdes mindst ét møde i hvert kvartal.

Vores formål:

Landsbyrådet skal sikre, at landsbyerne bliver hørt i politiske spørgsmål, hvor landsbyerne har en klar interesse. 

Udover denne rådgivende rolle skal landsbyrådet også støtte og tage initiativ til lokale projekter, der har til formål at sikre den kulturelle, fysiske og sociale udvikling og trivsel i landsbyerne. Til denne opgave bliver Landsbyrådet hvert år bevilget økonomiske midler, der kan uddeles til projekter i kommunens landsbyer.

Se eventuelt nærmere under fanen “Ansøg”, for at se hvad Landsbyrådet støtter.