Forretningsudvalget

Hvert år nedsættes der et Forretningsudvalg for Landsbyrådet. Dette Forretningsudvalg består af 9 personer, hvor de to byrådsmedlemmer også indgår. De 7 ikke-faste udvalgsmedlemmer vælges for ét år af gangen. Formanden for Landsbyrådet er automatisk formand for forretningsudvalget.

Forretningsudvalgets job er hovedsageligt at forberede opgaver for Landsbyrådet og sikre, at Landsbyrådets beslutninger bliver omsat til praksis.

 

Medlemmer af Forretningsudvalget:

Jesper Brixen (Farre) (Næstformand)

Hanne Wind-Larsen (Skjød)

Jeanette Vad (Haurum)

Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)

Heidi Qvistgaard Dalbjerg (Sall)

Poul Erik Nielsen (Borridsø)

Niels Karsten Thorhauge (Søften)

 

Udpeget af Byrådet:

Bodil Kvistgaard Olsen (EL)

Hanne Smedegaard (V) (formand)