Forretningsudvalget

Hvert år nedsættes der et Forretningsudvalg for Landsbyrådet.  Forretningsudvalget består af ni personer, hvor de to byrådsmedlemmer også indgår. De syv ikke-faste udvalgsmedlemmer vælges for ét år af gangen. Formanden for Landsbyrådet er automatisk formand for forretningsudvalget.

Forretningsudvalgets job er hovedsageligt at forberede opgaver for Landsbyrådet og sikre, at Landsbyrådets beslutninger bliver omsat til praksis.

 

Medlemmer af Forretningsudvalget:

Jesper Brixen (Farre) (Næstformand)

Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)

Heidi Qvistgaard Dalbjerg (Sall)

Poul Erik Nielsen (Borridsø)

Niels Karsten Thorhauge (Søften)

Maggi Hansen (Voldby)

Vakant

 

Suppleanter

Keld List Laursen (Bøstrup)

Erik Holm Hansen (Vellev)

 

Udpeget af Byrådet:

Bodil Kvistgaard Olsen (EL)

Hanne Smedegaard (V) (formand)