Vedtægter

I marts 2014 blev Landsbyrådets vedtægter opdateret og godkendt af Favrskov Byråd.

I vedtægterne kan du læse om:

  • Landsbyrådets formål
  • Landsbyrådets sammensætning og virksomhed
  • Landsbyrådets opgaver og ansvar
  • Forretningsudvalgets sammensætning og virksomhed

Vedtægter