Landsbyrådets sidste møde i 2020 blev afviklet med 30 deltagere på Skype

Omstændighederne ved COVID-19 gjorde det nødvendigt at afholde årets sidste møde i Landsbyrådet online via Skype. På trods af de uvante digitale rammer forløb mødet rigtig godt med en god debat, kommentarer og forslag fra de ca. 30 deltagere.

Beslutningsreferatet er publiceret på kommunens hjemmeside og kan tilgås via dette link.

Nedenfor følger et udpluk af de punkter, Landsbyrådet drøftede.

Plustur – et nyt produkt i den kollektive trafik

Mødet blev indledt af et lille oplæg fra trafikplanlægger, Didde Egestad. Didde fortalte om Plustur – et tilbud i den kollektive trafik, som er indført i Favrskov Kommune i en toårig prøveperiode. Med plustur kan du blive kørt fra din adresse og direkte til toget eller bussen. Du kan læse mere om Plustur på Midttrafiks hjemmeside via dette link: https://www.midttrafik.dk/flextrafik/plustur/

Hvis du har spørgsmål til Plustur, er du velkommen til at kontakte Didde på mail dege@favrskov.dk 

Ansøgninger fra forsamlingshusene

Landsbyrådet har valgt at udskyde stillingtagen til de otte forsamlingshusprojekter, der var indkommet. Der var ansøgninger for ca. 70 procent af Landsbyrådets årlige bevilling. Ansøgerne er bl.a. blevet bedt om at vurdere, om noget evt. kan tages ud af ansøgningerne og sikre, at alle muligheder for yderligere fundraising er brugt. Landsbyrådet vil behandle de nye ansøgninger på det første møde i det nye år, torsdag 25. februar 2021.

Ansøgninger fra landsbyerne

Landsbyrådet besluttede at bevilge 33.600 kr. til Thorsø Pavillons projekt “Generationshaven”. Formålet med Generationshaven er at skabe en vild og naturlig have, hvor både børn og ældre kan mødes i rekreative rammer. Thorsø Pavillon har fået et tilsagn fra  fra Villum-Fonden på 249.000 kr. til projektet.

Landsbyrådet besluttede tillige at bevilge 25.000 kr. til Haar Grundejerforening til anskaffelse af et nyt telt til arrangementer. Det gamle telt i Haar er slidt op efter 25 års brug, og da Haar ikke har et forsamlingshus, er landsbyen afhængig af et godt telt til større sociale arrangementer.

Landsbyrådets årsplan 2021

Landsbyrådet besluttede at arbejde med følgende fem temaer i 2021:

  1. Har I baglandet med?
  2. Fremtidens Fællesskaber
  3. Liv i landsbyerne
  4. Biodiversitet og grønne arealer i landsbyerne
  5. Trafiksikkerhed i landsbyerne

De fire første punkter var foreslået af Forretningsudvalget forud for mødet.Det femte punkt vedr. trafiksikkerhed blev tilføjet efter en god debat i plenum. Landsbyrådet vil gerne opfordre til, at du allerede nu begynder at skrive ned, hvis du oplever problemer med trafiksikkerhed i din landsby (tag også gerne billeder), sådan at Landsbyrådet kan danne sig et samlet overblik over udfordringerne.

Orientering. Ny pulje til projekter indenfor fritids-, idræts- og friluftsområdet

Byrådet har i kommunens budget afsat 750.000 i 2021 til projekter indenfor Friluftsstrategiens og Fritids- og Idrætsstrategiens indsatsområder.

Det er nu muligt at søge puljen. Der er ansøgningsfrist søndag 3. januar 2021.

Læs mere om puljens retningslinjer, ansøgningsskema m.m. på kommunens hjemmeside her: https://favrskov.dk/pulje-til-projekter-indenfor-friluftsstrategien-og-fritids-og-idraetsstrategien

Hvis du har spørgsmål til puljen, kan du skrive til Daniel Søndergaard på dsoe@favrskov.dk.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *