Kontaktoplysninger

Ønsker du nærmere oplysninger om Landsbyrådets arbejde kan du rette henvendelse til:

Formand for Landsbyrådet:

Hanne Smedegaard(V)
Tlf: 86 49 15 79
E-mail: hsme@favrskov.dk

Næstformand for Landsbyrådet:

Steen Hedegaard Schwartz
Tlf: 27294241
E-mail: shs@gensafe.dk

Sekretariatet for Teknik og Kultur:

Anders Bjerggaard Nielsen
Torvegade 7
8450, Hammel
Tlf: 89 64 41 02