Kontaktoplysninger

Ønsker du nærmere oplysninger om Landsbyrådets arbejde kan du rette henvendelse til:

Formand for Landsbyrådet:

Hanne Smedegaard (V)
Tlf: 86 49 15 79
E-mail: hsme@favrskov.dk

Næstformand for Landsbyrådet:

Jesper Brixen
Tlf: 29 64 35 28
E-mail: jesperbrixen@gmail.com

Landsbyrådets sekretær i Børn og Kultur:

Daniel Søndergaard
Torvegade 7
8450, Hammel
Tlf: 89 64 41 02