Skilte i landsbyerne og det åbne land

Har I planer om at opsætte et skilt enten permanent eller midlertidigt til for eksempel at reklamere for en byfest? Så skal du i mange tilfælde have tilladelse af kommunen. Krav, undtagelser og hvem du skal kontakte, kan du se i folderen nederst.

Folder om skilte i det åbne land